zhp.pl

Start Aktualności Program stypendialny “Ship for World Youth”

Program stypendialny “Ship for World Youth”

fot. swy.international
UDOSTĘPNIJ
, / 2784
Program stypendialny “Ship for World Youth”

Zapraszamy pełnoletnich wędrowników i wędrowniczki oraz instruktorki i instruktorów do udziału w programie stypendialnym Rządu Japonii pod nazwą „Statek Młodzieży Świata”.

Ship for World Youth to program międzynarodowej wymiany młodzieży, organizowany od 1988 roku. Najbliższa edycja programu będzie realizowana od 16 stycznia do 2 marca 2018 roku; w dniach 16-27 stycznia zostaną przeprowadzone szkolenia, a 28 stycznia rozpocznie się rejs. W rejsie weźmie udział 122 młodych Japończyków i 120 osób z 10 zaproszonych państw (po 12 osób z każdego państwa). Podczas rejsu młodzież uczestniczy w wykładach i dyskusjach, bierze udział w imprezach kulturalnych, sportowych, seminariach itp. Zaplanowane są także krótkie wizyty w Indiach i na Sri Lance, gdzie przygotowany zostanie program lokalny, pozwalający uczestnikom rejsu poznać kulturę tych krajów.

Związek Harcerstwa Polskiego został zaproszony do udziału w programie. Do 1 września możemy wyłonić kandydatów i przesłać ich dokumenty rekrutacyjne do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wymagania wobec kandydatów na uczestników programu:

 • obywatele polscy urodzeni między 2 kwietnia 1986 r. a 1 kwietnia 1999 r.,
 • zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w programie w pełnym wymiarze czasowym,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej),
 • biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie B2 (wg klasyfikacji Rady Europy),
 • podstawowa wiedza na temat Japonii.

Uwaga: Kandydaci nie mogą być absolwentami poprzednich edycji programów międzynarodowej wymiany młodzieży sponsorowanych przez Urząd Rady Ministrów Japonii.

Wymagania dla kandydatów na liderów narodowych programu:

 • wiek 31-39 lat,
 • zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w programie w pełnym wymiarze czasowym,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych (kluczowe w warunkach długiej podróży morskiej),
 • biegła znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem na poziomie C1.

Mile widziani kandydaci posiadający zdolności przywódcze wobec grupy uczestników z Polski, potrafiący moderować zajęcia w grupach wielonarodowych, na które mogą być dzieleni uczestnicy.

Uwaga: Kandydaci na lidera narodowego reprezentacji Polski powinni mieszkać na terenie Polski przynajmniej od dnia nominacji na lidera narodowego do końca edycji programu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z zaznaczeniem, czy kandydatura dotyczy udziału w programie w charakterze uczestnika, czy lidera narodowego oraz deklaracją dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
 2. CV z wyszczególnieniem osiągnięć w działalności studenckiej/zawodowej i społecznej;
 3. Krótką koncepcję pomysłu na promocję pozytywnego wizerunku Polski za granicą;
 4. Kopię świadectwa potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 5. Fotokopię paszportu ważnego przynajmniej do 1 września 2018 r.;
 6. Fotografię 4,5 x 3,5 cm;
 7. Wypełniony załączony formularz rekrutacyjny (wraz z drugą fotografią) oraz jego kopię;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać w formie papierowej do Sekretariatu GK ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa do wtorku 29 sierpnia (data dostarczenia przesyłki).

Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Ministra Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarekomenduje Ambasadzie Japonii uczestników programu.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru uczestników programu stypendialnego podejmie Kancelaria Premiera Japonii.

PASSWORD RESET

Zaloguj się