zhp.pl

Start Aktualności Pierwszy polski kurs trenerski SWA

Pierwszy polski kurs trenerski SWA

UDOSTĘPNIJ
, / 1987
Pierwszy polski kurs trenerski SWA

W dniach 13-15 stycznia w Toruniu odbyło się szkolenie trenerskie programu SWA. 20 instruktorów z 8 chorągwi uczyło się czym jest program Odznaki SWA, jak planować i przeprowadzać Odkrycie SWA oraz jak wspierać podopiecznych w realizacji Służby SWA.

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Fundacji Emic zajmującej się problematyką uchodźców w Polsce i przedstawicielami Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej działającego na rzecz aktywizacji osób starszych. Mieli również okazję do wymiany poglądów na temat tolerancji z tureckim studentem z programu Erasmus. Spotkania te były związane z obszarami, jakimi zajmuje się program Odznaki SWA – pokoju, rozwoju i środowiska naturalnego. Od teraz absolwenci szkolenia mogą samodzielnie organizować Odkrycia SWA oraz pełnić funkcję Tutora SWA, czyli opiekuna nad projektami Służb SWA. Druga tura tego typu szkoleń odbędzie się podczas tegorocznego Zlotu Kadry.

Odznaka Skautów Świata (Scouts of the World Award) to najwyższe wyróżnienie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Aby ją zdobyć, każdy zainteresowany musi przejść przez 3 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

  1. Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
  3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w drodze do celu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się