zhp.pl

Start 2017 (Page 2)

2017

,

Dziś drugi dzień obrad 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. “To jest moment, w którym musimy podsumować 4 lata kadencji i po prostu podziękować sobie za ten czas”, mówił podczas uroczystego …

,

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa, 7 grudnia 2017 r.   Rozkaz Specjalny LS.3/2017   Miarą człowieka jest pustka jaką zostawia w sercach najbliższych swoim odejściem. Druhny i Druhowie! …

,

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że została dzisiaj powołana na wieczną wartę hm. Lucyna Andrysiak, skarbniczka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, komendantka Chorągwi w latach 1990-2014. Całej społeczności Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP …

,

Dziś oficjalne rozpoczęcie 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. 180 delegatów, 17 komendantów chorągwi, Przewodniczący i Naczelnik ZHP oraz członkowie Głównej Kwatery będą przez najbliższe 4 dni decydować o najważniejszych sprawach Związku. …

,

Już 7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, spotka się niemal dwustu delegatów, by wybrać nowe władze, pochylić się nad projektami uchwał, a także w instruktorskim gronie porozmawiać o kierunkach rozwoju …

,

Dobiegło końca głosowanie na akcje konkursowe w ramach konkursu “Myśl globalnie, działaj lokalnie” z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Zgłoszone działania zostały także ocenione przez zespół projektu “Aktywni Obywatele …

,

Każdego dnia blisko 12 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu …

,

Znamy już skład nowej Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Zgromadzeni na Zjeździe Nadzwyczajnym Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP delegaci po bardzo sprawnych obradach dokonali wyboru komendanta oraz członków …

,

Druhny i Druhowie, XXXIX Nadzwyczajny Zjazd ZP zmienił treść dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego. Ta zmiana wytworzyła zobowiązanie do zmiany komentarza do Prawa Harcerskiego. Można było zmienić komentarz …

,

Druhny i Druhowie, XXXIX Nadzwyczajny Zjazd ZP zmienił treść dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego. Ta zmiana wytworzyła zobowiązanie do zmiany komentarza do Prawa Harcerskiego. Można było zmienić komentarz …

,

27 listopada Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił rok 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości …

,

Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów na akcje uczestników minionego konkursu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, który nosił tytuł “Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Głosowanie internetowe jest obok opinii zespołu …

,

Tegoroczne warsztaty instruktorskie HSR były wyjątkowe pod wieloma względami. Najważniejszym punktem były wybory nowego szefa HSR. Po wielogodzinnej dyskusji, w wyniku głosowania, instruktorzy HSR na nową szefową wybrali …

,

Zapraszamy serdecznie do udziału w kursie instruktorskim HSR. Kurs porusza przede wszystkim tematykę nauczania, przekazywania wiedzy i pracy z grupą kursową.  Jeśli chciałbyś dołączyć do grona Instruktorów HSR i wychowywać harcerzy …

,

Dwunastoletni Tobias Flachner zapalił w grocie narodzin Jezusa Chrystusa „Betlejemskie Światło Pokoju 2017”. W najbliższych tygodniach Betlejemskie Światło Pokoju zostanie rozesłane z Austrii do licznych krajów Europy, a także na kontynent …

,

,

Droga Druhno, Drogi Druhu! Zapraszamy do naszej związkowej składnicy 4 Żywioły, gdzie znajdziecie bombki, lampiony i koszulki BŚP. Zachęcamy do zakupów — pokaż wszystkim, że „W Tobie jest światło”. Bombki, lampion …

,

Światowe Biuro Skautowe zaprasza instruktorów z krajowych organizacji członkowskich, w tym ZHP, do udziału  w zespołach wolontariackich pracujących w obecnym triennium na poziomie światowym. Informacja o rekrutacji znajduje się na stronie …

,

Do 17 listopada trwał konkurs na Ambasadorów Światła. W ramach zadania konkursowego, drużyny z całej Polski musiały stworzyć świąteczny lampion. Wybrano osiem środowisk, które rozniosą Betlejemskie Światło Pokoju do centralnych …

,

Trwa 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie obchodzone jest w tym roku w dniach 18 – 26 listopada. Z tej okazji zachęcamy do udziału w organizowanym przez zespół projektu “Aktywni Obywatele …

PASSWORD RESET

Zaloguj się