zhp.pl

Start Aktualności Ogłoszenie o zamówieniu związanym ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018

Ogłoszenie o zamówieniu związanym ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018

UDOSTĘPNIJ
, / 1229
Ogłoszenie o zamówieniu związanym ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej ZHP pod adresem www.bip.zhp.pl/zamowienia 4 września 2017 r. opublikowane zostało ogłoszenie w postępowaniu konkursowym na wybór dostawców następujących usług:

Kompleksowa organizacja systemu dostaw i dystrybucji żywności dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018) oraz organizacja i prowadzenie ogólnodostępnych punktów handlowych dla uczestników Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (06—16.08.2018)

Wysokiej jakości zróżnicowane i świeże artykuły żywnościowe do samodzielnego przygotowania śniadań, drugich śniadań i obiadokolacji dystrybuowane będą za pośrednictwem supermarketów zlotowych codziennie, przez okres 11 dni wydarzenia do ok. 10.000 uczestników zlotu harcerskiego, co daje konieczność zapewnienia artykułów żywnościowych do przygotowania w sumie ok. 330.000 porcji żywnościowych.

W zlocie ZHP uczestniczy głównie młodzież w wieku 10-21 lat, podzielona na 40-osobowe drużyny zlotowe. Harcerze pochodzą ze wszystkich województw kraju, ze zróżnicowanych grup społecznych. Samodzielnie opłacają swój udział z zlocie, który przede wszystkim jest przedsięwzięciem wychowawczym. Harcerze obozują w tymczasowym miasteczku namiotowym na Wyspie Sobieszewskiej, a program zlotu odbywa się zarówno w śródmieściu Miasta-Gospodarza, jak i na Kaszubach. Codziennie połowa z 10.000 uczestników zlotu wyrusza z Wyspy Sobieszewskiej na zajęcia edukacyjne poza jej terenem.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać złożona w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6 najpóźniej w poniedziałek 2 października 2017 r. o godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo
Załącznik nr 3 – Zaproszenie do składania ofert

PASSWORD RESET

Zaloguj się