zhp.pl

Start Aktualności Kolejny etap realizacji projektu „Odkrywam siebie…” rozpoczęty!

Kolejny etap realizacji projektu „Odkrywam siebie…” rozpoczęty!

UDOSTĘPNIJ
, / 261
Kolejny etap realizacji projektu „Odkrywam siebie…” rozpoczęty!

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP kontynuuje realizację warsztatów w ramach projektu „Odkrywam siebie…” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Reklamy Dzieciom.

Przed nami spotkania z 360 młodymi niepełnosprawnymi ludźmi z województwa dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Integracyjny charakter działania sprzyjał będzie współdziałaniu grup rówieśniczych młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej. Na warsztatach doskonalić będziemy kompetencje językowe, umiejętności społeczne, budowanie pozytywnego obrazu siebie, precyzowanie swojej wartości, odrębności, możliwości samostanowienia, stabilizacji. Rozbudzając kreatywności twórczą przygotowywać będziemy uczestników do świadomego odbioru kultury samodzielnych młodych ludzi. Współtworzenie, działanie na rzecz grupy, podkreślanie swojej wyjątkowości regionalnej czy indywidualnej stanie się elementem budowania tożsamości środowiskowej a co za tym idzie narodowej. Odkrywanie to tworzenie, dowiadywanie się o sobie przez obcowanie z pięknem, odnajdywanie swojego miejsca w otaczającym świecie przy pełnej akceptacji.

Radość, aktywność i zaangażowanie to atmosfera pierwszych majowych i czerwcowych spotkań. Co przyniesie sierpień? Zapraszamy!

PASSWORD RESET

Zaloguj się