zhp.pl

Start Aktualności Odbyło się pierwsze Forum Komunikacji i Promocji

Odbyło się pierwsze Forum Komunikacji i Promocji

fot. Maciej Kołek
UDOSTĘPNIJ
, / 1497
Odbyło się pierwsze Forum Komunikacji i Promocji

Za nami pierwsze Forum Komunikacji i Promocji ZHP – Forum pełne dyskusji o kierunkach promocji i komunikacji Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas sobotniego spotkania 50 uczestników z 11 chorągwi rozmawiało o strategii komunikacji ZHP.

Podczas Forum uczestnicy dyskutowali o kierunkach promocji i komunikacji, które można zaproponować do przyjęcia uchwałą na 40. Zjeździe ZHP. Spotkali się, aby wymienić się wiedzą, zainspirować, posłuchać prelekcji, ale też rozmawiać i mieć wpływ na strategię, z jaką będziemy pracować przez najbliższe lata.

Podczas forum uczestnicy wysłuchali 2 interesujących prelekcji na temat promocji w Chorągwi Gdańskiej oraz o wizerunku harcerstwa w skali mikro, makro i globalnej. Po zakończeniu referatów wprowadzających uczestnicy wzięli udział w pracy 2 wybranych przez siebie grup roboczych. Każda z grup skupiała się na innym zagadnieniu:

  • Określenie kierunków komunikacyjnych – dyskusja w przedmiocie strategii i dalekosiężnego ujęcia komunikowania o działalności harcerskiej, którą poprowadziła hm. Monika Kubacka, 
  • Ton i charakter przekazu – rozmowa w przedmiocie form komunikowania – dobór środków przekazu, dobór komunikatów do grup odbiorców. Środki, jakimi dysponuje harcerstwo i po jakie może sięgnąć, by skuteczniej docierać do odbiorców, którą moderowała phm. Marta Bednarska,
  • Na piedestale – dyskusja w przedmiocie kształtu wizerunku, jaki ma być komunikowany. Co chcemy, aby ludzie wyobrażali sobie, mówiąc “harcerz”?, którą zajął się wraz z uczestnikami hm. Jacek Grzebielucha.

Pomysł na Forum Komunikacji i Promocji zrodził się z obserwacji pozytywnych zmian w podejściu do wizerunku naszej organizacji. Kadra na poziomie hufców i chorągwi jest w większości przeszkolona do pełnienia funkcji (efekt kilku lat PR Labów). Imprezy centralne, chorągwiane i hufcowe mają coraz lepszą oprawę promocyjną i graficzną. Mamy ogólnopolską grupę na Facebooku, gdzie możemy zadać każde nurtujące nas pytanie.

Forum Komunikacji i Promocji ZHP  było pierwszym takim wydarzeniem. Zainicjowane zostało przez Zespół Promocji i Komunikacji Chorągwi Gdańskiej. Współorganizatorem Forum był Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP oraz Centralna Szkoła Instruktorska.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się