zhp.pl

Start Aktualności Nowy szlak? Trzeci dzień V Zlotu Kadry

Nowy szlak? Trzeci dzień V Zlotu Kadry

fot. Maria Kapelak
UDOSTĘPNIJ
, / 587
Nowy szlak? Trzeci dzień V Zlotu Kadry

W Tokarni koło Kielc trwa V Zlot Kadry ZHP. Podczas trzeciego dnia zlotu, uczestnicy brali udział w dedykowanych warsztatach, konferencji strategicznej, a także pełnili służbę poza terem zlotu.

Mimo deszczu, uczestnicy wykazali się kreatywnością i pogodą ducha. Szlak SWA pełnił służbę w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Pozostałe szlaki wzięły udział w warsztatach z zakresu wizerunku w Social Mediach, wychowania ekologicznego i etyki środowiskowej w ZHP, a także konferencji instruktorskiej “Nowy szlak? Nasza strategia na lata 2018-2025”.

Konferencja strategiczna była kolejnym etapem prac nad Strategią ZHP na lata 2018-2025. Udział w wydarzeniu dał uczestnikom realny wpływ na powstającą Strategię – możliwość skonfrontowania dotychczasowych ustaleń Zespołu Strategicznego, wspólne przeanalizowanie proponowanych obszarów strategicznych

Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego to największa cykliczna akcja szkoleniowa organizowana przez władze centralne organizacji. Odbywa się co dwa lata, za każdym razem w innym, ciekawym miejscu – w tym roku gościmy w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Program Zlotu Kadry został przygotowywany w oparciu o bieżące potrzeby organizacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się