zhp.pl

Start Aktualności Każdy inny, wszyscy równi

Każdy inny, wszyscy równi

UDOSTĘPNIJ
, / 9875
Każdy inny, wszyscy równi

ZHP wspiera młodych ludzi w ich osobistym rozwoju. Bazując na wartościach opisanych Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim, instruktorzy harcerscy pokazują zuchom, harcerzom i wędrownikom otaczający ich świat, zachęcają do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. 

Rolą każdego instruktora, a przede wszystkim drużynowego jest inspirowanie młodych ludzi, obywateli Rzeczypospolitej do dostrzegania bliźniego w każdym człowieku – o tym mówi Prawo Harcerskie.

Szczególnie istotne jest ciągłe podkreślanie wychowawczego charakteru naszego ruchu i skupienie uwagi na wspieraniu drużynowych w ich codziennych zadaniach. Warto zajrzeć do propozycji programowej „Każdy inny, wszyscy równi”, która zawiera pomysły na zbiórki i inne działania drużyn związane m.in. z edukacją globalną oraz sprawami migrantów.

Dzisiaj, naszym zadaniem jest skupienie się na wspieraniu wychowywania młodego pokolenia – w taki sposób by idee braterstwa, pracy nad sobą i służby nie pozostały jedynie pięknymi hasłami, a stały się drogowskazami dla kolejnego pokolenia obywateli Rzeczypospolitej.

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

PASSWORD RESET

Zaloguj się