zhp.pl

Start Aktualności Informacje o zagrożeniach pogodowych

Informacje o zagrożeniach pogodowych

UDOSTĘPNIJ
, / 1970
Informacje o zagrożeniach pogodowych

W związku z nawałnicami i burzami, jakie przechodzą przez Polskę, prosimy organizatorów wypoczynku o zachowanie szczególnej ostrożności. Aktualnie front atmosferyczny przemieszcza  się przez cały kraj, w związku z czym nie jest wykluczone, że podobne zjawiska pogodowe będą się powtarzać w najbliższych dniach.

W przypadku powzięcia informacji o jakimkolwiek zagrożeniu dla uczestników obozów lub kolonii, zachęcamy do podejmowania adekwatnych do sytuacji decyzji mających na celu ochronę ich zdrowia i życia, obejmujących ewakuację uczestników bądź nawet skrócenie wypoczynku. Prosimy także o niezwłoczne informowanie właściwych Chorągwi ZHP o zaistniałych zdarzeniach.

Jednocześnie informujemy, że w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi, część placówek wypoczynku organizowanych przez jednostki terenowe Związku Harcerstwa Polskiego została ewakuowana. Nie doszło jednak do żadnego zdarzenia, w wyniku którego ktokolwiek by ucierpiał.

PASSWORD RESET

Zaloguj się