zhp.pl

Start Aktualności MSWiA i ZHP: Konkretne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obozów harcerskich

MSWiA i ZHP: Konkretne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obozów harcerskich

fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
UDOSTĘPNIJ
, / 2292
MSWiA i ZHP: Konkretne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obozów harcerskich

W czwartek 21 września br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział podjęcie przez MSWiA oraz podległe mu służby i straże konkretnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obozów harcerskich.

Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji harcerskich było efektem dyskusji prowadzonych z administracją rządowa po sierpniowych nawałnicach.

Tworzymy powszechny system ostrzegania, który będzie umożliwiał dotarcie do wszystkich osób na danym terenie. System łączności z obozami harcerskimi będzie jego uzupełnieniem – powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort chce zaproponować konkretne rozwiązania, które miałyby wpłynąć na polepszenie bezpieczeństwa w trakcie obozów harcerskich, szczególnie tych organizowanych w lasach.

Jedną z propozycji jest zapewnienie łączności między obozami harcerskimi a powiatowym dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt udostępniony przez strażaków, miałby umożliwić szybką wymianę informacji na temat zagrożeń. Współpraca miałaby polegać również na użyczaniu sprzętu medycznego, takiego jak apteczki i deski ortopedyczne, niezbędnego zarówno do zapewnienia zabezpieczenia obozów, jak i wykorzystywanego przez harcerzy przy zabezpieczaniu różnych imprez. Minister zaproponował również wzmocnienie współpracy strażaków z harcerzami na szczeblu lokalnym, która miałaby polegać na prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, oraz wspieraniu przy organizacji obozów: opiniowaniu lokalizacji, ćwiczeniu procedur ewakuacyjnych oraz wskazywaniu miejsc ewentualnego schronienia dla poszkodowanych.

Chcemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia środowisk harcerskich, a także omówić możliwości współpracy w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na spotkaniu z inicjatywy przedstawicieli organizacji harcerskich poruszony został również temat prawnego uregulowania działań harcerzy przy usuwaniu skutków m.in. nawałnic. Włączenie w system zarządzania kryzysowego niesie ze sobą trudności formalne, nad którymi warto pracować, tak aby potencjał młodych ludzi chętnych do pomocy mógł być w pełni wykorzystany.

ZHP na spotkaniu reprezentował zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński wraz ze Skarbnikiem ZHP hm. Pawłem Chmielewskim i szefem Inspektoratu Łączności GK ZHP hm. Piotrem Stanisławskim.

PASSWORD RESET

Zaloguj się