zhp.pl

Start 2017

2017

,

14 października obchodzimy ważny dla wszystkich Polaków Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich wychowawców – także całej kadry Związku Harcerstwa Polskiego. Druhny i Druhowie! Z okazji …

,

W dniach 7-8 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego księży Pallotynów w Ołtarzewie odbyło się kolejne – ostatnie w tej kadencji, posiedzenie Rady Naczelnej ZHP. W trakcie …

,

Podczas kolejnej edycji warsztatów młodzi ludzie pogłębiają swoje zainteresowania; uczą się współdziałania, komunikacji, nabywają kompetencje społeczne i doświadczają nowych rzeczy. Warsztaty “Odkrywam Siebie” organizowane przez Wydział …

,

W dniach 6-8 października 2018 roku w Harcerskim Ośrodku Wodnym STANICA we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego ZHP. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 …

,

Wydział Zagraniczny GK ZHP zaprasza do wzięcia udziału w znanym amerykańskim programie International Camp Staff Program. Program adresowany jest do członków organizacji skautowych, młodych kobiet i mężczyzn w wieku …

,

25 września 2017 roku, w 50 rocznicę śmierci generała Stanisława Sosabowskiego, na skwerze przy Bibliotece Miejskiej w Lęborku (ul. Armii Krajowej 16), pod przyszłym pomnikiem gen. St. Sosabowskiego wmurowano …

,

Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje aż piętnaście minigrantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej. Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa …

,

Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP szkoli corocznie 1 000 osób z zakresu pierwszej pomocy. Aby zwiększyć kompetencje absolwentów i pomnożyć szanse na skuteczne ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych, HSR chciałaby …

,

Bardzo często ludzkie życie zależy od świadków zdarzenia. Pierwszych kilka minut decyduje o dalszych losach poszkodowanych. Czas przed przyjazdem karetki jest niezwykle cenny. Dlatego tak ważne jest, aby …

,

W czerwcu Wydział Zagraniczny informował o zamiarze zorganizowania imprezy dla pełnoletnich przybocznych, drużynowych, szczepowych i członków komend szczepów odpowiedzialnych za program z Polski i Niemiec. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie …

,

3 października 2017 r. zmarł druh Antoni Chomczukow, były przewodniczący Społecznego Republikańskiego Zjednoczenia „Harcerstwo” (czyli polskiego harcerstwa na Białorusi), wcześniej drużynowy i komendant szczepu w Rosi, aktywny członek …

,

Dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonując wpisu do KRS zakończył proces rejestracji uchwalonych na 39. Zjeździe …

,

W konkursie na projekt graficzny Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP” ogłoszonym przez Przewodniczącego ZHP wyłoniony został projekt opracowany przez Edytę Szalewską ze Starogardu Gdańskiego. Projekt po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych …

,

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja …

,

“Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań” – właśnie te słowa przyświecają wolsztyńskim instruktorom w codziennej pracy. …

,

Zespół projektu “Aktywni Obywatele Świata” uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu zgłoszeń na “Akademię Aktywnych Obywateli Świata” do 8 października. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 10 października.  Wydarzenie odbędzie …

,

30 września w Lublinie odbył się Zlot Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 harcerzy reprezentujących hufce z terenu województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie to wpisywało …

,

Drużynowi są najważniejsi – z tym chyba zgodzi się każdy. To oni codziennie pracują w jednostkach, wychowując nowe pokolenie młodych ludzi. To funkcja niezwykle wymagająca, ale dająca równie wiele …

,

W naszej składnicy harcerskiej 4 żywioły  możesz zamówić efektowne ozdoby, które wyróżnią Was z tłumu. Zamów już dziś haftowane plakietki, sprawności, chusty oraz pierścienie dla swojej jednostki. …

,

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do reprezentowania ZHP na wydarzeniu szkoleniowym regionów europejskich WOSM i WAGGGS pod nazwą The Academy, które odbędzie się w Esztergom na Węgrzech w dniach 31 …

PASSWORD RESET

Zaloguj się