zhp.pl

Start Aktualności Zostań panelistą badań ZHP!

Zostań panelistą badań ZHP!

UDOSTĘPNIJ
, / 2588
Zostań panelistą badań ZHP!

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją zrzeszającą ponad 100 tysięcy osób. Każdego dnia harcerstwo rozwija się i zmienia Chcesz mieć wpływ na zmiany zachodzące w organizacji? Zostań respondentem panelu badawczego ZHP!

Projekt „Panel badawczy ZHP” jest internetową platformą do przeprowadzania badań i analiz w ZHP. Naszym celem jest to, aby każdy członek ZHP mógł wypowiedzieć się w ważnych kwestiach. Jesteśmy dużą organizacją, ale na co dzień każdy z nas działa w swoim unikalnym środowisku. Mamy często rożne doświadczenia, choć oczywiście wiele nas także łączy.

Dzięki panelowi chcemy poznać opinie harcerek i harcerzy z różnych stron, bo Twoja opinia jest ważna dla całego związku. Dzięki już przeprowadzonym badaniom dowiedzieliśmy się jakie są najpopularniejsze formy pracy , czy pracujemy systemem małych grup oraz czy drużynowi czują wsparcie każdego szczebla organizacji jak zakładała to nowa Strategia Rozwoju ZHP na lata 2012-2017, która w centrum uwagi postawiła właśnie drużynowego. Wiedzę zdobytą w ten sposób można będzie wykorzystywać zarówno w bieżącym zarządzaniu organizacją, jak i w planowaniu kierunków jej dalszego rozwoju.

Panel badawczy ZHP pozwala na systematyczne badanie opinii harcerzy i harcerek Związku na ważne, z punktu widzenia organizacji, tematy. Warto zwrócić uwagę, że serwis dostarczy wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych elementów metody harcerskiej, jak i całej organizacji.

Zostań respondentem panelu badawczego i wspomóż rozwój ZHP swoim głosem! Do zarejestrowanych członków naszego panelu będziemy cyklicznie wysyłać linki do sondaży z prośbą o wzięcie w nich udziału.

Więcej informacji na stronie projektu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się