zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie Prezydenta RP z przewodniczącym Światowego Komitetu Skautowego

Spotkanie Prezydenta RP z przewodniczącym Światowego Komitetu Skautowego

fot. E. Radzikowska-Białobrzewska, Prezydent.pl
UDOSTĘPNIJ
, / 1901
Spotkanie Prezydenta RP z przewodniczącym Światowego Komitetu Skautowego

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z przewodniczącym Światowego Komitetu Skautowego João Armando Gonçalvesem oraz przedstawicielami władz Związku Harcerstwa Polskiego na czele z hm. Małgorzatą Sinicą. W spotkaniu wziął również udział minister Wojciech Kolarski.

Głównym tematem spotkania była kandydatura Związku Harcerstwa Polskiego do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku w Polsce .

Podczas spotkania prezydent podkreślił, że Polska jest gotowa gościć w 2023 roku Światowe Jamboree Skautowe i dostrzega w tym wydarzeniu potencjał do promocji Polski, naszej kultury i dziedzictwa narodowego wśród młodzieży z całego świata. Prezydent Andrzej Duda poinformował również João Armando Gonçalvesa, iż pragnąc wesprzeć starania Związku Harcerstwa Polskiego o prawo zorganizowania Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku w Polsce, przyjął zaproszenie do przewodniczenia Komitetowi Honorowemu Kandydatury ZHP jako gospodarza dwudziestej piątej edycji tego ważnego dla międzynarodowego ruchu skautowego wydarzenia.

Prezydent dodał, że Polska jest krajem, który korzysta z dorobku i dziedzictwa harcerstwa. Zaznaczył, że harcerstwo jest unikalnym wychowawczym ruchem młodzieżowym, który kształtuje przyszłych liderów opinii oraz przygotowuje młodych ludzi do służby na rzecz kraju i bliźnich.

Światowy Komitet Skautowy jest najważniejszym ciałem wykonawczym Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement). Światowe Jamboree Skautowe odbywa się raz na cztery lata, a decyzję o przyznaniu prawa do organizacji jamboree podejmuje Światowa Konferencja Skautowa. ZHP rozpoczęło starania o organizację Światowego Jamboree Skautowego w 2011 roku. Decyzję o przyznaniu organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 poznamy na Światowej Konferencji WOSM w Azerbejdżanie w 2017 roku.

PASSWORD RESET

Zaloguj się