zhp.pl

Start Aktualności Seminarium pastoralne Europy Środkowej Warszawa 2016

Seminarium pastoralne Europy Środkowej Warszawa 2016

fot. Teresa Zawadzka
UDOSTĘPNIJ
, / 1328
Seminarium pastoralne Europy Środkowej Warszawa 2016

W dniach 13-16 października w Warszawie odbyło się coroczne skautowe seminarium pastoralne Europy Środkowej. Spotkanie zorganizował Związek Harcerstwa Polskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski oraz, za pośrednictwem skype’a, Węgier. Gościny instruktorom skautowym udzielili Księża Pallotyni.   

Temat przewodni tegorocznego spotkania to służba sobie, będąca jednym z trzech filarów służby skautowej (Duty do God, Duty to others, Duty to self), którą zgodnie z przyrzeczeniem i prawem powinniśmy starać się pełnić całym życiem.

Wiedzę i przemyślenia uczestników wzbogaciły spotkania z Michałem Senkiem z Centrum Myśli Jana Pawła II, który przedstawił temat służby sobie w kontekście nauczania Jana Pawła II oraz z teologiem Stanisławem Białeckim – o służbie na kartach Pisma Świętego. W dyskusji uczestnicy wykorzystali także doświadczenia własnych organizacji skautowych. Doszli do wniosku, że do właściwego wzrostu nas samych i naszych organizacji niezbędna jest równowaga, równomierne pełnienie potrójnej służby, zachowanie zdrowych proporcji. Oczywiście pojawiło się także wiele szczegółowych obserwacji i inspiracji do codziennej pracy harcerskiej i przygotowywania do niej instruktorek i instruktorów.

Wymiar religijny spotkania podkreśliło codzienne uczestniczenie w mszy świętej. Jedną z nich celebrował prowincjał księży pallotynów ks. dr Zenon Hanas.

Z uczestnikami seminarium spotkali się oraz odprawili msze święte naczelny kapelan ZHP ks. hm. Wojciech Jurkowski i kapelan Chorągwi Stołecznej ks. hm. Rafał Łaskawski.

Program spotkania dopełniło zwiedzanie Warszawy, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wieczór międzynarodowy, na którym Polacy raczyli gości piernikami w czekoladzie.

Seminaria pastoralne Europy Środkowej odbywają się regularnie od 2003 roku – najczęściej w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Adresowane są do organizacji skautowych zrzeszonych w ICCS z Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Ukrainy i Słowenii. Mają na celu wymianę myśli i doświadczeń w wybranej dziedzinie oraz rozwój duchowy i religijny uczestników i ich organizacji skautowych.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się