zhp.pl

Start Aktualności MoP: „Pomagam, bo chcę. Chcę, bo umiem”

MoP: „Pomagam, bo chcę. Chcę, bo umiem”

UDOSTĘPNIJ
, / 1444
MoP: „Pomagam, bo chcę. Chcę, bo umiem”

„Pomagam, bo chcę. Chcę, bo umiem” – pod takim hasłem harcerze z 12 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Handzlówki realizują projekt w ramach konkursu minigrantowego #ZMIANA finansowanego ze środków programu WOSM „Messengers of Peace” (Posłańcy Pokoju).

Działania, jakie podejmują harcerze skierowane są przede wszystkim do mieszkańców Handzlówki. Akcja ma na celu doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz wdrażania systematycznego dbania o stan zdrowia (nauka obsługi ciśnieniomierza i gleukometru).

Harcerze przeszkolili osoby starsze w samodzielnej obsłudze ciśnieniomierza i gleukometru, dzięki czemu mogą one wykonywać te proste, a bardzo ważne badania. Dzięki prowadzonej akcji mieszkańcy wsi będą umieli właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia życia, co podniesie poziom ich bezpieczeństwa.

Prowadzone w ramach projektu akcje pozwalają na systematyczne kontrolowanie ciśnienia i poziomu glukozy w organizmie, a dzięki temu konsultacji nieprawidłowych wyników z lekarzem. Projekt zakłada także przeszkolenie chętnych mieszkańców wsi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej czy z obsługi ciśnieniomierza i gleukometru podczas odwiedzin w ich domach.

PASSWORD RESET

Zaloguj się