zhp.pl

Start Aktualności Kwietniowe posiedzenie Głównej Kwatery ZHP

Kwietniowe posiedzenie Głównej Kwatery ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 1761
Kwietniowe posiedzenie Głównej Kwatery ZHP

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Głównej Kwatery ZHP.

Główna Kwatera ZHP zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Muzeum Harcerstwa w roku 2015 oraz przyjęła plan pracy muzeum na rok 2016. W związku z nowelizacją przepisów państwowych dotyczących organizacji muzeów, zaakceptowany został projekt nowego regulaminu muzeum.

Przyjęte zostały nowe zasady organizacji kursów Wood Badge.

Kurs Wood Badge w ZHP jest kursem instruktorskim, realizowanym zgodnie z wytycznymi organizacyjnymi kursów Wood Badge w WOSM, prowadzonym przez specjalnie do tego przygotowaną kadrę instruktorską. Jest to forma kursu podharcmistrzowskiego, przeżyciowego, blisko natury, w czasie trwania którego szczególny nacisk położony jest na uczenie w działaniu, indywidualną pracę z uczestnikami, doskonalenie ich umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej, pracy nad sobą, poznawanie procesów zachodzących w grupie oraz praktyczną realizację projektu i zarządzanie nim. Praca i zajęcia podczas kursu odbywają się w zastępach, z którym pracują instruktorzy Wood Badge. W czasie trwania kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia się, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań. Wszystkie działania mają prowadzić do poznania, przeżycia i utrwalenia pracy Harcerską Metodą Wychowawczą.

Harcerski Instytut Badawczy przedstawił informację o planowanych projektach badawczych, które będą odbywały się w najbliższych miesiącach.

Główna Kwatera ZHP zapoznała się także z informacją pełnomocnika ds. Chorągwi Lubelskiej w związku z przygotowaniami do zjazdu nadzwyczajnego tej chorągwi.

Treści przyjętych uchwał po ich ostatecznej redakcji zostaną zamieszczone w serwisie www.dokumenty.zhp.pl.

 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się