zhp.pl

Start Aktualności Kwartalna zbiórka pracy z kadrą

Kwartalna zbiórka pracy z kadrą

UDOSTĘPNIJ
, / 1658
Kwartalna zbiórka pracy z kadrą

W dniach 14-15.10.2016 w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Korzkwi odbyła się ostatnia w tym roku zbiórka pracy z kadrą. W wydarzeniu wzięli udział członkowie komend chorągwi ds. pracy z kadrą, komendanci chorągwianych szkół instruktorskich, szefowie chorągwianych zespołów kadry kształcącej, przewodniczący chorągwianych komisji stopni instruktorskich, a także instruktorzy zajmujący się specjalnościami. 

W gronie instruktorskim omówiono wnioski, które spłynęły do CSI ZHP w czasie trwających do połowy września konsultacji na temat nowych standardów kursów przewodnikowskich i drużynowych. Postanowiono przyjrzeć się dokładniej programowi kursu pod kątem treści przygotowujących do roli wychowawcy i kierownika. Podjęto decyzję, aby w standardzie kursu przewodnikowskiego wyraźnie wskazać poszczególne zapisy z idei stopnia instruktorskiego.

Przedstawiciele ChKSI pochylali się również nad zmianami w Systemie Stopni Instruktorskich. Ważnym tematem rozmów była mapa kompetencji i to, w jaki sposób wpłynie ona na kształcenie na poziomie chorągwianym i centralnym.

Przed południem odbył się również blok zajęć poświęcony nowej Strategii ZHP na lata 2018-26. Było to pierwsze spotkanie w tak dużym gronie instruktorskim, które zapoczątkowało pracę nad tym dokumentem. Ponadto zaprezentowane zostały wnioski z ewaluacji obecnie obowiązującej strategii.

Warto dodać, że Wydział Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP spotkał się z instruktorami wspierającymi specjalności z poziomu chorągwianego. Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące specjalności takie jak: popularyzacja pracy ze specjalnościami podczas Zlotu Kadry w 2017 roku czy udział środowisk specjalnościowych na Zlocie ZHP w 2018 roku.W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 8 chorągwi. Podczas spotkania wyraźnie scharakteryzowano stan specjalności w poszczególnych chorągwiach. Wydział Wsparcia Specjalnościowego podjął decyzję, aby rekomendować komendantom chorągwi powoływanie na funkcję swoich pełnomocników (kierowników referatów lub inspektoratów) ds. wspierania specjalności.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się