zhp.pl

Start Aktualności Kurs pełnomocników zagranicznych

Kurs pełnomocników zagranicznych

foto: phm. Monika Grądecka
UDOSTĘPNIJ
, / 2441
Kurs pełnomocników zagranicznych

Miniony weekend był niezwykle pracowity dla 12 osób, które spotkały się w Warszawie na kursie pełnomocników komendantów chorągwi ds. zagranicznych, zorganizowany przez Wydział Zagraniczny GK we współpracy z CSI.

Dopełniliśmy w ten sposób szkolenie rozpoczęte pomarańczowym szlakiem na Zlocie Kadry w Gorzewie, którego zadaniem było przygotowanie do pełnienia funkcji instruktorów ds. zagranicznych na szczeblu hufca. Po Gorzewie sporo się działo. Kilkanaście osób przeprowadziło zajęcia na kursach przewodnikowskich lub zrealizowało inne działania, poszerzające świadomość i wiedzę wędrowników na temat przynależności ZHP do światowej rodziny skautowej i wynikających stąd możliwości współpracy i rozwoju. Każdy ze zlotowych zastępów miał swojego opiekuna – członka komendy. I właśnie od podzielenia się refleksjami z wykonania zadania pozlotowego rozpoczęliśmy piątkowe popołudnie. Potem czerpaliśmy inspirację z wybranych przedsięwzięć realizowanych na szczeblu chorągwi, przy czym nie ograniczyliśmy się do chorągwi reprezentowanych na spotkaniu.

W sobotę w dyskusjach i ćwiczeniach pojawiły się takie pojęcia jak miejsce i rola pełnomocnika w strukturach chorągwi, planowanie pracy pełnomocnika, wystawianie rekomendacji i opiniowanie kandydatów do udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz – po intensywnym spacerze i krótkim spektaklu teatralnym – indywidualny rozwój i służba na przykładzie zaangażowania w ICG i komendę CEJ, a także aktualności WAGGGS.

Niedzielne przedpołudnie poświęciliśmy strategii rozwoju WOSM oraz sztuce odpowiadania na prośby skautów, kierowane do ZHP.

Kurs został wysoko oceniony przez uczestników i kadrę. Wszystkim należą się podziękowania i gratulacje!

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się