zhp.pl

, / 402

Wodzowsko czy kolegialnie- strategiczne decyzje

UDOSTĘPNIJ
Start W Kręgu Rady wnioski z konferencji Wodzowsko czy kolegialnie- strategiczne decyzje

Wodzowsko – jednoosobowo – czyli główne decyzje podejmuje się jednoosobowo, zespół dobierany przez szefa do swojej wizji,

Prowadzenie: hm. Dariusz Supeł; hm. Piotr Kowalski

Wnioski w Konferencji Warszawie i Poznaniu były spójne.

PLUSY

 • silny mandant
 • szybszy czas podjęcia decyzji
 • sprawniejszy w sytuacjach kryzysowych
 • skoncentrowana na jednej osobie odpowiedzialność
 • jedna konsekwentna strategia
 • czynnik ludzki
 • wybór wizji a nie człowieka

MINUSY

 • w przypadku niedyspozycji – paraliż
 • trudne do kontrolowania
 • ekspert od wszystkiego – ekspert od niczego
 • dobieranie osób pod wizję
 • możliwe mniejsze zaangażowanie innych
 • jednostronność doświadczenia
 • możliwy brak ciągłości
 • zagrożenie dyktaturą
 • uzależnienie od władzy
 • możliwe powstanie opozycji
 • możliwy brak alternatywy
 • brak elastyczności zmian
 • czynnik ludzki
 • wybór wizji a nie człowieka

Kolegialnie , czyli decyzje wypracowane na zasadzie konsensusu, podejmowane większością

PLUSY

 • grupa ludzi
 • dopracowywanie poglądów „starcie”
 • „wypadnięcie” osoby nie komplikuje całości
 • Zespół wzajemnie się kontroluje
 • Odpowiedzialność jest rozszerzona
 • Duża liczba specjalistów, różne kierunki, możliwości
 • Odświeżanie grupy, angażowanie nowych osób
 • Szybsze rozpowszechnianie  decyzji, działanie
 • Przywiązanie wszystkich członków do wspólnej wizji, identyfikowanie się
 • Wielość doświadczeń, ciągłość
 • Wyborca wie kogo wybiera
 • Większe poczucie wspólnoty
 • Skuteczność na etapie planowania
 • Przekonanie za pomocą różnych osobowości, różne kanały dotarcia do szerszego kręgu ludzi
 • Wybór kompetencji a nie wizji
 • Skuteczność w zakresie decyzji strategicznych
 • Różnorodność autorytetów
 • Budowanie wewnętrznej motywacji
 • Delegowanie zadań, podział wg kompetencji, chęci
 • Mniejszy próg wejścia, elastyczność w zmienianiu

MINUSY

 • Odpowiedzialność jest rozmyta
 • Możliwy brak decyzji z powodu dążenia do kompromisów
 • Proces grupowy może wpływać na decyzje i zarządzanie
 • Mniej ostry zarys zamierzeń i planów „co kra to obyczaj”
 • Skuteczność przede wszystkim na etapie planowania
 • Wybór kompetencji a nie wizji
 • Różnorodność autorytetów
 • Ryzyko niekompetencji w zarządzaniu – brak kandydata, mniejsze zło, ograniczona liczba kandydatów

 

WNIOSKI

Zespól nie był w stanie wybrać jednej słusznej koncepcji, uzasadniając, że do różnych spraw i zadań skuteczny będzie różny model. Jest też silne przywiązanie do zarządzania jednoosobowego w tym rozumieniu. Komenda też jest postrzegania często jako zarządzanie jednoosobowe. Miesza się podejmowanie prostych decyzji kierowniczych z decyzyjnością władczą. Dostrzeżono konieczność świadomości plusów i minusów poszczególnych modeli po to, aby właściwie dobrać koncepcje do potrzeb. Większość uczestników szukała modelu bardziej wypośrodkowanego, czasami wymieszanego – silny lider i grupa współdecydująca. Widać było także, że brak w ostatnich latach ciał podejmujących decyzje kolegialnie – poza Radą Naczelną – krótkie ostatnie doświadczenie rad chorągwi, brak rad hufców – nie pozwala na wyciąganie wniosków opartych na doświadczeniu, rozważania były bardziej hipotetyczne.

Dostrzeżono także na zależności dotyczące zapisów statutowych:

 1. Myślenie o modelu pozwala podejmować decyzje grupowe – rozstrzyganie dylematów, spraw generalnych a dopiero potem szukanie do nich odpowiednich zapisów, myślenie o idei pozwala zobaczyć całość a nie tylko pojedyncze rozwiązanie.
 2. Nie można rozpatrywać poszczególnych zapisów rozpatrywać samotnie, bez kontekstu ich wpływu na inne zapisy i zmiany i uwarunkowania, jakie wprowadzają.
 3. Niektóre zmiany w statucie trzeba rozważać w kontekście tego, w jaki inny sposób dany problem czy sprawa zostanie uregulowana, że nie wszystko musi być w statucie, są jeszcze systemy,  regulaminy czy instrukcje. Np. kwestia seniora, która zniknęła ze statutu poprzednio ale pozostała w zapisie systemu metodycznego, podobnie jak dookreślenie statusu zucha, harcerza, harcerza starszego i wędrownika, a w aktualnych propozycjach sprawa ewentualnej likwidacji sądów harcerskich i jak byłaby rozwiązywana sprawa sporów instruktorskich. A także tego, że nawet jak znikają ze statutu pewne ciała, to ich kompetencje zostają i trzeba je przenieść do innych zespołów.
 4. Wskazywano także na konieczność takiego uformowania kompetencji poszczególnych ciał decyzyjnych, aby podejmowane decyzje były spójne i się uzupełniały a nie powodowały spory i nieunormowane zależności.

 

Były rozmowy o niektórych propozycjach zmian w zapisach statutowych, ale nie podejmowano sondażowych decyzji o ich zasadności.

Wnioski spisał hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się