zhp.pl

Start Aktualności IV edycja konkursu na prace naukowe – ostatni moment na zgłoszenia!

IV edycja konkursu na prace naukowe – ostatni moment na zgłoszenia!

Fot. ze strony www.tOrange.us.
UDOSTĘPNIJ
, / 2977
IV edycja konkursu na prace naukowe – ostatni moment na zgłoszenia!

Uprzejmie informujemy, iż termin przesyłania dokumentów na konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej ubiega 15 stycznia 2016 roku.

Harcerstwo to ruch – interesujący, dynamiczny, oddziałujący na wiele innych podmiotów, różnorodny. Dlatego tak wielu studentów poświęca mu wiele uwagi. Wynikiem tego są badania naukowe, teorie, monografie, strategie, które stanowią olbrzymią wartość dla dalszego rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego. Od czterech lat owoce tych starań doceniane są w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Jeśli i Ty związałeś swój rozwój naukowy z harcerstwem – podziel się swoim dorobkiem i zgłoś swoją pracę!

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac. Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:

  1. licencjackie,
  2. magisterskie,
  3. doktorskie,
  4. inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac przyjętych
    do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

– wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl,
– dostarczyć oświadczenie o autorstwie pracy,
– dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę w wersji drukowanej
i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Zobacz —> Regulamin konkursu na prace naukowe ZHP

 

Dokumenty należy przesłać do 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

PASSWORD RESET

Zaloguj się