zhp.pl

Start Aktualności Chorągiew Dolnośląska rozmawiała o finansach

Chorągiew Dolnośląska rozmawiała o finansach

UDOSTĘPNIJ
, / 1076
Chorągiew Dolnośląska rozmawiała o finansach

Przez dwa dni osiemdziesięcioro uczestników, reprezentujących siedem chorągwi oraz Główną Kwaterę ZHP, rozmawiało podczas Konferencji Finansowej we Wrocławiu. Dyskutowano o możliwościach rozdzielenia działalności programowej od gospodarczej oraz o perspektywach i korzyściach takiego rozwiązania.

Konferencję rozpoczęła prezentacja Skarbnika ZHP, hm. Pawła Chmielewskiego. Następnie uczestnicy dyskutowali o tak aktualnych tematach jak: zasady prawidłowego sporządzania oferty zadania publicznego w oparciu o znowelizowany wzór, obowiązki wynikające z wprowadzenia Jednolitego pliku kontrolnego oraz problematyka kształcenia w ZHP w obszarze finansów.

Drugą, popołudniową część konferencji, wypełniły prezentacje dotyczące tematyki działalności podmiotów zależnych chorągwi oraz Głównej Kwatery ZHP, a także innych podmiotów chorągwi pozostających w jej strukturze. Prelegenci przedstawiali korzyści oraz swoje dokonania w zakresie działania podmiotów oraz samych chorągwi.

Czas pomiędzy wystąpieniami wypełniły sesje pytań od uczestników. Wieczorną część programu  stanowiła dyskusja o finansowaniu ZHP. W dyskusji wzięli udział: wiceprzewodniczący ZHP hm. Marian Antonik, członek Rady Naczelnej hm. Jacek Kaflowski, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński.

W drugim dniu konferencji zaprezentowano materiały, zebrane w trakcie przeprowadzonych przed państwowe organy nadzoru kontroli dotyczących realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Została także omówiona kwestia sprawowania nadzoru nad podmiotami zależnymi oraz kompetencji organów kontrolnych ZHP.

Konferencja została zorganizowana przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we współpracy z Główną Kwaterą ZHP.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się