zhp.pl

Start Aktualności Bądź częścią projektu Jamboree 2023

Bądź częścią projektu Jamboree 2023

UDOSTĘPNIJ
, / 2655
Bądź częścią projektu Jamboree 2023

Czy chcesz współtworzyć największy projekt we współczesnej historii ZHP? Zdobyć doświadczenie w pracy projektowej godne profesjonalnego menedżera?

Twoją pasją są nowe technologie i pragniesz pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi? Odnajdujesz się w logistyce i rozwiązaniach transportowych? Czy może chcesz współtworzyć program największego wydarzenia w skautingu? Aplikuj do Zespołu Projektu Jamboree 2023, czyli znanych już w ZHP The Sparkmakers!

Zespół Projektu Jamboree 2023 ogłasza rekrutację uzupełniającą do następujących grup roboczych:

  • ICT – Członek grupy roboczej,
  • LGT Logistyka i Operacje Transportowe – Członek grupy roboczej/ Specjalista ds. transportu,
  • PDG Grupa robocza ds. Programu – Członek grupy roboczej

Więcej szczegółów znajduje się w ogłoszeniach rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska.

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 31 marca 2016 r. i powinna zawierać:

  1. Curriculum Vitae w standardzie Europass, z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP oraz stopniem instruktorskim;
  2. Pozytywna opinia komendanta hufca;
  3. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja.

W przypadku grupy roboczej PDG list motywacyjny powinien być w postaci filmu, którego forma jest odpowiedzią na pytanie “W tworzeniu jakiego programu do tej pory brałaś/brałeś udział i co jest dla Ciebie najważniejsze w tworzeniu programu?”

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@jpt.zhp.pl, z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać pod adresem rekrutacja@jpt.zhp.pl.

Rekrutacja_JPT_ICT

Rekrutacja_JPT_LGT

Rekrutacja_JPT_PDG

PASSWORD RESET

Zaloguj się