zhp.pl

Start Aktualności Aktualizacja systemu Ewidencja ZHP

Aktualizacja systemu Ewidencja ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 9655
Aktualizacja systemu Ewidencja ZHP

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2016 r. funkcjonuje zaktualizowany system Ewidencja ZHP. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone przy aktualizacji:

–        nowy system logowania, od tej pory posługujemy się numerem karty członkowskiej ZHP zamiast numerem PESEL,
–        po zapomnieniu hasła można je odzyskać poprzez adres mailowy, zlikwidowaliśmy skomplikowane i trudne do zapamiętania hasła startowe,
–        można dodać osobę, która nie posiada numeru PESEL – jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom organizacji i coraz częściej pojawiających się przypadków wstępowania do ZHP cudzoziemców,
–        zwiększona ochrona danych osobowych poprzez ukryty numer PESEL podczas wyszukiwania oraz ograniczenie widoczności danych osobowych członków ZHP spoza danej jednostki,
–        uwidocznienie wszystkich osób, które należą do danej jednostki (zarówno z przydziałem służbowym jak i przynależnością),
–        unowocześnienie wyglądu systemu, łatwiejszy do użytkowania,
–        opracowana instrukcja obsługi,
–        zaznaczenie zaliczenia służby instruktorskiej według roku harcerskiego a nie kalendarzowego,
–        szybki podgląd najważniejszych danych członka ZHP,
–        wprowadzenie zasady jednego kliknięcia w przypadku edycji danych osobowych,
–        podczas wprowadzenia błędnych danych system informuje, które dane są nie wprowadzone lub wprowadzone niepoprawnie,

Ponadto system Ewidencja ZHP został przeniesiony na nowszy serwer co usprawniło jego działanie i zwiększyło wydajność.

Informujemy jednocześnie, że aktualizacja systemu Ewidencja ZHP została zaprojektowana oraz przeprowadzona przez wolontariuszy z Zespołu ds. systemu Ewidencja ZHP.

Proces wdrożenia trwać będzie jeszcze kilka tygodni. Zespół ds. ewidencji przyjmuje i rozwiązuje zgłoszenia w 3 obszarach (PJO, TJO, GK). Aby zespół mógł zachować szybkość reakcji należy przesłać zakres danych zawierających informacje wg poniższego wzoru:

  1. Kto zgłasza problem +nr karty ewidencyjnej.
  2. Jako kto jest zalogowany.
  3. Jaką jednostkę ma wybraną do pracy (informacje w stopce strony) nazwa + kod jednostki.
  4. Co chciał zrobić.
  5. Na kim/czym (nazwa + kod jednostki lub nr karty ewidencyjnej lub nr pesel).
  6. Jakie dane wprowadzał.
  7. Jaki był błędny efekt.
  8. Jaki powinien być prawidłowy.

Brak tych danych uniemożliwia nam udzielnie skutecznej pomocy.

Wszystkie sprawy należy zgłaszać za pomocą systemu HelpDesk ZHP (http://helpdesk.zhp.pl/)  lub pod adresem helpdesk@zhp.pl. W szczególnych sytuacjach (AL. chorągwi, AL. GK) problemy należy zgłaszać pod adresem kontakt.ewidencja@zhp.pl Pod tym adresem nie będzie realizowane wsparcie niższych szczebli, chyba że dana sytuacja będzie wymagała większej pomocy niż HelpDesk ZHP. Wszelkie zgłoszenia wysyłane ze skrzynek pocztowych spoza domen ZHP nie będą w żaden sposób obsługiwane.

PASSWORD RESET

Zaloguj się