zhp.pl

Start Aktualności Aktualizacja regulaminu HALiZ, nowy regulamin spraw członkowskich i inne decyzje

Aktualizacja regulaminu HALiZ, nowy regulamin spraw członkowskich i inne decyzje

UDOSTĘPNIJ
, / 3248
Aktualizacja regulaminu HALiZ, nowy regulamin spraw członkowskich i inne decyzje

Główna Kwatera ZHP w trakcie swojego ostatniego posiedzenia przyjęła kilka nowych regulacji oraz znowelizowała już istniejące.

Najważniejsza zmiana dotyczy Regulaminu Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, którego aktualizacja była wymagana przez zmianę przepisów państwowych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W ramach realizacji “Opcji zero” polegającej na ujednolicaniu i upraszczaniu aktów prawa wewnętrznego przyjęty został także nowy Regulamin spraw członkowskich opisujący sprawy z zakresu przydziału służbowego członków ZHP, zasad zaliczania służby instruktorskiej oraz Ewidencji ZHP i kart członkowskich.

POBIERZ REGULAMIN SPRAW CZŁONKOWSKICH

Główna Kwatera ZHP przyjęła Zasady współdziałania Harcerskich Grup Ratowniczych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, które są istotne z punktu widzenia podejmowania przez ZHP działań związanych z Białą Służbą na Światowych Dniach Młodzieży.

POBIERZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA HGR Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Podjęte zostały także dwie uchwały dotyczące zarządzania nieruchomościami ZHP w Chorągwi Stołecznej i Mazowieckiej. Możesz je znaleźć w serwisie www.dokumenty.zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się