zhp.pl

Start Aktualności Życzenia Bożnonarodzeniowe od Naczelnego Kapelana ZHP

Życzenia Bożnonarodzeniowe od Naczelnego Kapelana ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 1810
Życzenia Bożnonarodzeniowe od Naczelnego Kapelana ZHP

„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość…
do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja, a miłość przyjdzie sama… “

Druhny i Druhowie,

oto znów przed nami święta Bożego Narodzenia. Przeżywamy je z Betlejemskim Światłem Pokoju w ręku w Świętym Roku Miłosierdzia. Patrząc na Boży żłóbek, adorujemy Tego, który sam stał się człowiekiem, by we współczesnym świecie zauważyć człowieka.

Miłosierdzie, czyli misericordia, to znaczy „mieć serce dla mizernych”. On je ma — Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg. Ma je dla pastuszków i ma je dla nas – harcerek i harcerzy. Jego miłosierdzie pomaga nam unieść się ku górze, uwierzyć w nowe możliwości, zobaczyć nowe horyzonty i nowe perspektywy. Dziękuję za wszelkie dobro dokonane przez każdą harcerkę i każdego harcerza służąc Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Oddajmy jak pasterze Jezusowi, to wszystko, co stanowi naszą codzienną harcerską służbę w drużynach, szczepach, hufcach i chorągwiach ZHP.

Każdemu z was, druhny i druhowie, waszym rodzinom, znajomym i przyjaciołom życzę zachwytu Bożym miłosierdziem ukazanym w Bożym Narodzeniu. Życzę zaufania, nieustannego otwierania się na Jego łaskę i Jego błogosławieństwo. Zgodnie z wolą Nowonarodzonego Pana, przyjdźmy do Niego wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteśmy (por. Mt 11, 28). Dajmy się Mu pokrzepić! Dajmy się Mu odnowić! Dajmy się Mu zbawić! A potem służmy Mu bez lęku po wszystkie dni nasze…

I uczmy się od Niego, jak Maryja i Józef, mieć miłosierne serce dla drugich; dla tych, z którymi zasiądziemy do wigilijnego stołu, i dla tych, którzy nie mają obok siebie nikogo, z kim mogliby się podzielić świątecznym opłatkiem i świątecznym słowem! Niech miłosierne będą te święta i zbliżający się 2016 rok. Niech miłosierne będzie całe nasze harcerskie życie.

Z modlitwą, zwłaszcza podczas Pasterki i Mszy Świętej noworocznej oraz harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !

Ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC
Naczelny Kapelan ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się