zhp.pl

Start Aktualności ZHP na „Euro-Arab Meeting”

ZHP na „Euro-Arab Meeting”

fot. Bartłomiej Szczepaniak
UDOSTĘPNIJ
, / 1491
ZHP na „Euro-Arab Meeting”

Trzyosobowa reprezentacja ZHP bierze udział w 11. spotkaniu „Euro-Arab Meeting”, które odbywa się w dniach 3-8 listopada w Maskacie (Oman). Biorą w nim udział przedstawiciele biur regionalnych Europy i Regionu Arabskiego WOSM oraz reprezentanci 26 organizacji członkowskich.

Celem spotkania jest wymiana informacji o mechanizmach funkcjonowania obu regionów oraz o osiągnięciach we wzajemnej współpracy. Inne cele to wypracowanie strategii na najbliższe lata oraz ocena, czy cele postawione podczas 10. Euro-Arab Meeting w Rzymie zostały zrealizowane i w jakim stopniu. Spotkanie zakończy się podpisaniem Deklaracji z Maskatu, określającej kształt przyszłej europejsko-arabskiej współpracy skautowej.

ZHP reprezentują phm. Bartłomiej Szczepaniak (Chorągiew Łódzka), phm. Beata Szymańska (Chorągiew Mazowiecka) i phm. Rafał Hojnor (Chorągiew Krakowska).

PASSWORD RESET

Zaloguj się