zhp.pl

Start Aktualności ZHP członkiem społeczności Messengers of Peace

ZHP członkiem społeczności Messengers of Peace

UDOSTĘPNIJ
, / 2615
ZHP członkiem społeczności Messengers of Peace

Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje dziesięć mini-grantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej.

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez skautów działanie, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to z jednej strony społeczność zaangażowanych w działanie młodych ludzi, którzy efekty swojej służby lokalnej publikują w dedykowanym serwisie internetowym, z drugiej specjalny fundusz wspierający finansowo młodzieżowe inicjatywy.

Związek Harcerstwa Polskiego zyskał prawo do rozdysponowania środków finansowych z programu Messengers of Peace dziesięciu drużynom, które przedstawią pomysły na działania na rzecz swojej społeczności. Rejestracja zgłoszeń drużyn rozpocznie się 21 września.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się