zhp.pl

Start Aktualności Weź udział w zmianach metodycznych ZHP

Weź udział w zmianach metodycznych ZHP

2015
UDOSTĘPNIJ
, / 3299
Weź udział w zmianach metodycznych ZHP

Od kilku lat trwają pracę nad zmianami metodycznymi w ZHP. Ich zakres dotyczy głównie pracy instrumentami metodycznymi w poszczególnych metodykach. Zespół ds. metodycznych powołany przez Naczelnika ZHP poszukuje drużyn, które chciałyby wprowadzić działania jako pilotażowe w najbliższym roku harcerskim.

Poszukujemy drużyn w każdej grupie metodycznej oraz wielopoziomowych, prowadzonych przez drużynowych ze stopniem instruktorskim, którzy co najmniej dwa lata pracowali dotychczasową metodyką. Zadaniem drużyn będzie praca przez najbliższy rok harcerski w oparciu o proponowane zmiany, przekazywanie swoich uwag i wniosków – zarówno krytycznych jak i pozytywnych, tak by ostateczna forma zmian metodycznych w organizacji była jak najlepiej dopracowana.

Zależy nam, by w pilotażu wzięły udział zarówno drużyny miejskie jak i z obszarów wiejskich. Chcemy, aby drużyny biorące udział w pilotażu, reprezentowały wszystkie chorągwie. Zgłaszać drużyny mogą zarówno komendy hufców jak i sami drużynowi.

Materiały dotyczące zmian metodycznych otrzymają wszyscy zgłoszeni drużynowi oraz komendy hufców, w których działają drużyny najpóźniej do 3 sierpnia 2015 r.

Szkolenie dla drużynowych i kadry wspierającej drużynowych „drużyn pilotażowych” odbędzie się w weekendy wrześniowe – miejsca oraz dni będą uzgadniane z zainteresowanymi, tak by były one jak najbardziej dogodne dla uczestników szkoleń.

W związku z prośbami napływającymi do nas ze strony komend hufców, termin zgłoszeń przedłużamy do 8 sierpnia.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem emilia.kulczyk@zhp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko drużynowego

Stopień instruktorski

Informację o metodyce/metodykach jakimi pracuje drużyna

Adres mailowy (ew. nr telefonu kontaktowego) drużynowego

Adres mailowy (ew. nr telefonu kontaktowego) komendanta hufca

PASSWORD RESET

Zaloguj się