zhp.pl

Start Aktualności Warsztaty dla kandydatów na instruktorów z Białorusi

Warsztaty dla kandydatów na instruktorów z Białorusi

UDOSTĘPNIJ
, / 2999
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów z Białorusi

W niedzielę 28 czerwca br. w Białymstoku odbyły się warsztaty poświęcone zdobywaniu stopni instruktorskich dla przedstawicieli polskiego harcerstwa z Białorusi oraz przyszłych opiekunów prób.

W spotkaniu uczestniczyło pięć przedstawicielek Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” z Grodna, Lidy, Porzecza i Słonimia, na czele z przewodniczącą pwd. Maryną Jucho oraz ośmioro harcmistrzyń i harcmistrzów z ZHP, w tym komendantka Chorągwi Białostockiej hm. Hanna Horodeńska, przewodniczący KSI przy GK ZHP hm. Grzegorz Całek i kierowniczka Wydziału Zagranicznego hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

Celem warsztatów było przybliżenie nowo opracowanego systemu stopni instruktorskich, które będą zdobywane na Białorusi, zarówno od strony proceduralnej jak i merytorycznej. Opiekunami prób będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, a prowadzić je będzie Komisja Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP.

Szkolenie było owocne. Zdołaliśmy nie tylko zastanowić się nad ideą zdobywania stopni, istotą próby, rolą wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie zdobywania stopnia, w tym opiekunów oraz stworzyć katalog przykładowych zadań na stopień przewodnika, ale także porozmawiać i lepiej się poznać w miłej harcerskiej atmosferze oraz zaplanować dalsze kroki.

Kolejne spotkanie, już z otwieraniem prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich – w ostatnią niedzielę września.

zdjęcie: hm. Mariusz Tarnawczyk

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się