zhp.pl

Start Aktualności Scott Teare: Świat potrzebuje pokoju

Scott Teare: Świat potrzebuje pokoju

UDOSTĘPNIJ
, / 6982
Scott Teare: Świat potrzebuje pokoju

“Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie potrafiło wznieść się ponad podziały, unikając konfliktów, wojen oraz cywilizacyjnych niebezpieczeństw. Światu ponownie potrzeba solidarności i wspólnej odpowiedzialności. Ruch Skautowy ma tę przewagę, że od dawna mówiąc o pokoju, współpracy i działaniu na rzecz dobra wspólnego, działa globalnie i rozumie pojęcie światowej wspólnoty i współpracy.”

Lech Wałęsa, były Prezydent Polski, w liście skierowanym do uczestników Światowej Konferencji Skautowej w Słowenii, sierpień 2014 r.

W ubiegłym tygodniu rozgrywający się w ciągu trzech dni atak terrorystyczny w Paryżu doprowadził do utraty życia przez wielu niewinnych ludzi. Pokonując szok i smutek, narody stanęły zjednoczone razem z Francją by potępić tę brutalną masakrę. Dodatkowo, świat dowiedział się o zamachu bombowym na targowisku w Nigerii.

Do moich braci i sióstr skautów na całym świecie: Nigdy wcześniej braterstwo w naszym Ruchu Skautowym nie było bardziej istotne. Wyjdź i pokaż światu wokół Ciebie, że pokój jest możliwy i że my, jako skauci, jesteśmy razem jako Posłańcy Pokoju. Dzięki połączeniu naszych wspólnych osobistych przykładów życia w zgodzie z Przyrzeczeniem Skautowym, każdego dnia możemy pomagać w uzdrawianiu świata, który dziś tak bardzo potrzebuje pokoju.

Do moich braci i sióstr skautów, którzy w jakikolwiek sposób doświadczyli tragedii ostatnich dni: Pozostańcie silni i znajdźcie pocieszenie, wiedząc, że 40 milionów skautów na całym świecie jest razem z Wami w zespołowym zadaniu pokazania swoim społecznościom, że pokój jest rzeczywiście możliwy.

Bez względu na to, jaką religię wyznajesz, proszę miej w myślach i modlitwach naszych braci i siostry skautów, ofiary i rodziny tych, którzy ucierpieli w tych tragicznych wydarzeniach. Zjednoczeni możemy pomóc by rany zadane światu zaczęły się zabliźniać.

Scott Teare
sekretarz generalny Światowej Organizacji Ruchu Skautowego 

Oryginalna treść oświadczenia dostępna jest w serwisie internetowym WOSM

PASSWORD RESET

Zaloguj się