zhp.pl

Start Aktualności Rekrutacja na warsztaty w Australii Community-Based Scouting

Rekrutacja na warsztaty w Australii Community-Based Scouting

UDOSTĘPNIJ
, / 3416
Rekrutacja na warsztaty w Australii Community-Based Scouting

Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP zaprasza do składania aplikacji na wyjątkowe warsztaty w Australii – Workshop on Community-Based Scouting, które odbędą się w dniach 3-6 września w 
Gilwell Park w Melbourne. Zgłoszenia na adres wza@zhp.pl należy przesyłać do 16 czerwca.

Chcesz przeżyć harcerską przygodę na drugim końcu kuli ziemskiej i dowiedzieć się, jak inne organizacje skautowe zwiększają swoją liczebność? Działasz na poziomie hufca/chorągwi i zastanawiasz się jak lepiej, pełniej i bardziej efektywnie współpracować z lokalnym środowiskiem? Chcesz się dowiedzieć, jak inni robią to w dalekim Regionie WOSM Azji i Pacyfiku?

Region WOSM Azja-Pacyfik we współpracy ze Scouts Australia zaprasza na “APR Workshop on Community-Based Scouting”. To trzeci tego typu warsztat, poprzednie edycje odbyły się w 2010 r. na Filipinach oraz w 2012 r. w Indiach.

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem liczebnym ZHP i czerpaniem w tym zakresie doświadczenia od innych organizacji skautowych, poszukiwaniem sojuszników i partnerów do pracy harcerskiej na poziomie lokalnym oraz budowaniem pozytywnych relacji (zarówno w zakresie bieżącej współpracy, jak i wizerunku) pomiędzy harcerskimi jednostkami i lokalnymi środowiskami działania.

Kiedy i gdzie?

3-6 września 2015 roku 
Gilwell Park w Melbourne w Australii

Koszt:

Zgłaszający się uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wpisowego w wysokości 150 USD (koszt wpisowego obejmuje: transport na miejsce warsztatów, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe, wycieczkę studyjną) oraz wykupienia ubezpieczenia. Pozostałe koszty (tj. przelot do/z Australii) pokrywane są przez GK ZHP w ramach Programu Polska 2023.

Program

Celem warsztatów jest wypracowanie sposobów współpracy z najbliższym środowiskiem, w którym brakuje drużyn skautowych i tym samym zwiększenie liczby członków organizacji. 

Wymagania rekrutacyjne

  • Wiek – powyżej 20 roku życia
  • Język angielski w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym swobodny udział w warsztatach (na poziomie B2/C1)
  • Zgoda właściwego komendanta i rekomendacja chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu
  • Doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca

W celu zgłoszenia się na warsztaty należy do 16 czerwca do północy wysłać na adres Wydziału Zagranicznego GK ZHP wza@zhp.pl maila informującego o chęci udziału w wydarzeniu. W mailu należy zawrzeć dane personalne i harcerskie i odnieść się do wymienionych wyżej wymagań rekrutacyjnych. Do maila należy dołączyć list motywacyjny wskazujący powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w warsztatach i pomysł na to, jak po powrocie zamierza podzielić się/upowszechnić zdobytą wiedzę. Również w tym terminie powinny na adres wza@zhp.pl dotrzeć zgoda komendanta hufca (lub chorągwi – w zależności od przydziału służbowego) i rekomendacja pełnomocnika Ch ds. zagranicznych. 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawową informacją o warsztatach w języku angielskim.

PASSWORD RESET

Zaloguj się