zhp.pl

Start Aktualności O skautowych finansach na Filipinach

O skautowych finansach na Filipinach

UDOSTĘPNIJ
, / 1367
O skautowych finansach na Filipinach

Jeśli działasz na poziomie chorągwi – jesteś kwatermistrzem, skarbnikiem albo członkiem zespołu, który zajmuje się tymi kwestiami, nie zwlekaj! Pojedź na koniec świata i przywieź bezcenne doświadczenia zdobyte od innych organizacji skautowych!

Wydział Zagraniczny GK ZHP oraz Wydział Pozyskiwania Środków GK ZHP otwierają rekrutację do udziału w międzynarodowym „Workshop on Partnership and Self-Reliance”, który odbędzie się we wrześniu na Filipinach.

Warsztat organizowany jest przez Region Azji i Pacyfiku WOSM oraz the Boy Scouts of the Philippines, czyli filipińską organizację skautową. „Workshop on Partnership and Self-Reliance” na Filipinach to kolejny już w tym regionie warsztat poruszający tematykę finansów i kwatermistrzostwa.

Kogo szukamy?                                                                                                                                                                  

Adresatami warsztatów „Workshop on Partnership and Self-Reliance” są skautowi liderzy działający na poziomie regionalnym lub narodowym i zajmujący się szeroko rozumianymi finansami, kwatermistrzostwem, pozyskiwaniem środków i budowaniem partnerstw w tym obszarze.

Planowane jest, by delegacja ZHP składała się z dwóch osób – instruktorów odpowiedzialnych za finanse/kwatermistrzostwo/pozyskiwanie środków na poziomie ogólnokrajowym (Głównej Kwatery ZHP) oraz na poziomie regionalnym (chorągwi).

W ramach rekrutacji poszukujemy jednej osoby posiadającej bogate doświadczenie i warsztat pracy w obszarze finansów, pozyskiwania środków i kwatermistrzostwa na poziomie chorągwi (instruktorki/instruktora odpowiedzialnego za ten obszar pracy lub członka odpowiedniego zespołu zajmującego się tymi kwestiami).

Miejsce i termin                                                                                                                                                                      

17-20 września 2015 roku

Manila, Filipiny  (przyjazd na miejsce 16 września, wyjazd – 21 września)

Koszt

 Zgłaszający się uczestnik zobowiązuje się do:

 -opłacenia: kosztu DSCZ w wys. 150 USD (koszt wpisowego obejmuje: transport na miejsce warsztatów, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe, wycieczkę studyjną)

-wykupienia ubezpieczenia

-dojazdu do lotniska w Warszawie.

Koszt transportu lotniczego do/z Filipin jest finansowany przez Główną Kwaterę ZHP w ramach programu Polska 2023.

Cel warsztatów

Głównym celem warsztatów jest podkreślenie wagi samodzielności finansowo-sprzętowej dla stabilnego rozwoju organizacji skautowych oraz wypracowanie i podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie sposobów osiągania tej samodzielności.

Ważnym aspektem warsztatów będzie zdefiniowanie, co oznacza samodzielność finansowa dla różnych organizacji skautowych, wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy uczestniczącymi w warsztatach organizacjami skautowymi, przekazanie wiedzy na temat metod, technik i narzędzi służących efektywnemu planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju w obszarze finansów.

Wymagania rekrutacyjne

 • wiek – powyżej 20 lat,
 • zaliczona służba instruktorska,
 • dobra znajomość języka angielskiego – na poziomie co najmniej B2 (prowadzący rekrutację zastrzegają ew. drugi etap rekrutacji w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim),
 • opinia właściwego komendanta,
 • zgoda chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji skarbnika, kwatermistrza lub instruktora zaangażowanego w obszar finansów, kwatermistrzostwa, pozyskiwania środków co najmniej na poziomie chorągwi,
 • mile widziane ukończenie kursu lub szkolenia związanego z tematyką warsztatu,
 • wykonanie zadania rekrutacyjnego.

Zadanie rekrutacyjne

Przedstaw pomysł na podzielenie się (w dowolnej formie) wnioskami i wiedzą z warsztatu z innymi instruktorami ZHP pracującymi w obszarze finansów, kwatermistrzostwa i pozyskiwania środków.

Zgłoszenie na warsztaty należy wysłać na adres phm. Aleksandry Klimczak – Instruktorki Wydziału Pozyskiwania Środków (wps@zhp.pl) do 2 sierpnia do godziny 23.59.

Zgłoszenie musi być kompletne i zawierać:

 • CV (zawierający m.in. informację o poziomie znajomości języka angielskiego oraz pełne dane kontaktowe),
 • list motywacyjny zawierający: powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w warsztatach, wykonane zadanie rekrutacyjne (tj. pomysł na to, jak kandydat zamierza po powrocie podzielić się/upowszechnić zdobytą wiedzę), opis dorobku kandydata w obszarze finansów, kwatermistrzostwa i pozyskiwania środków,
 • potwierdzenie doświadczenia w pełnieniu funkcji skarbnika, kwatermistrza lub instruktora zaangażowanego w obszar finansów, kwatermistrzostwa, pozyskiwania środków co najmniej na poziomie chorągwi,
 • potwierdzenie ukończenia kursu/kursów lub szkolenia/szkoleń związanych z tematyką warsztatu (fakultatywnie),
 • opinię właściwego komendanta,
 • zgodę chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych do udziału w przedsięwzięciu,
 • skan paszportu.

Uwaga – co do zasady prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń w jednym mailu (w szczególności dotyczy to załączanych pism – np. zgody, opinii czy skanu paszportu).  Ze względu jednak na okres wakacyjny dopuszcza się przekazanie opinii właściwego komendanta oraz zgody chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych w terminie późniejszym.

PASSWORD RESET

Zaloguj się