zhp.pl

Start Aktualności Nowa Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Nowa Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

UDOSTĘPNIJ
, / 9566
Nowa Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Nowa Instrukcja HALiZ zastąpuje kilka dotychczas obowiązujących regulacji. Dokument został wypracowany w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje, w których wzięło udział 130 jednostek organizacyjnych: 60 gromad i drużyn, 25 szczepów i związków drużyn, 30 hufców i wszystkie chorągwie ZHP.

Co zmienia nowy dokument?

JEDEN DOKUMENT

Instrukcja jest jednym, spójnym dokumentem – organizacyjnym i finansowym regulującym wszystkie aspekty związane z akcją letnią i zimową. Od tego momentu dokumenty ZHP, będą tworzone tak, by stanowiły jeden, zwarty, czytelny i spójny dokument.

BRAK ODNIESIEŃ DO PRAWA PAŃSTWOWEGO

W instrukcji nie ma odniesień do konkretnych przepisów prawa państwowego. Wszystkie akty prawne, które regulują akcję letnią i zimową znajdują się na stronie dedykowanej dla HALiZ,– jest to kilkadziesiąt dokumentów, które organizator musi znać.

NOWE ZAŁĄCZNIKI

Zostały wypracowane nowe, przyjazne załączniki. Wprowadzamy nowe wzory raportów przed- i poobozowych. Załączniki zaprojektowane zostały tak, aby wyeliminować wprowadzanie w kilku dokumentach tych samych danych. Dzięki temu komendant hufca nie będzie musiał wypełniać dodatkowych tabel, ponieważ komenda chorągwi wszystkie dane znajdzie w raporcie poobozowym. Ponadto rezygnujemy z książki pracy obozu – nie chcemy powtarzać treści, które zawierają kuratoryjne dzienniczki. Książka komendanta obozu będzie zawierała elementy typowe dla działalności harcerskiej, które posłużą nam, jako ZHP a nie znajdziemy ich w dzienniczkach.

NOWE DEFINICJE

Zdefiniowane zostały takie pojęcie jak: obóz samodzielny, zgrupowanie, baza, obóz stały i wędrowny.

HALiZ to HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA

Nowa instrukcja reguluje organizację wspólnych obozów i osób niezrzeszonych. Zapis pozwala na udział osób niezrzeszonych tylko pod warunkiem, że jest to element akcji naborowej. Organizowanie form wypoczynku HALiZ dla osób niezrzeszonych jest dopuszczalne wyłącznie po wcześniejszym zapewnieniu udziału w HALiZ wszystkim chętnym członkom ZHP danej jednostki oraz potrzeb kadrowych, bazowych
i sprzętowych podległych jednostek ZHP.

NOWE PODEJŚCIE DO PLANOWANIA FINANSÓW HALiZ

Rozbudowany został plan finansowy obozu. Dobrze skalkulowane koszty – to zaraz po programie klucz do sukcesu. W nowej instrukcji znalazł się zapis dotyczący wpłat za obóz, który wskazuje, że wpłaty za obóz przyjmuje się w formie przelewów bankowych na rachunek ZHP, wskazany przez organizatora.

Nową instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej znajdziesz na stronie www.dokumenty.zhp.pl oraz poniżej:

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się