“Niezwyczajni” instruktorzy ZHP wybrani!

Tomasz Fliszkiewicz
28/02/2015
~ 6 min czytania
Spośród 100 000 osób zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego do ogólnopolskiego plebiscytu instruktorskiego ZHP zgłoszono 171 kandydatów, z których kapituła nominowała 25 osób w 5 kategoriach. 28 lutego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej pt. “Pokolenie wolności” poznaliśmy laureatów w pięciu kategoriach. Są nimi: hm. Janusz Błaszczyk z Poznania - w kategorii “Efektywne zarządzanie”, pwd. Aleksandra Karwala ze Świdnicy – w kategorii “Harcerska innowacja”, hm. Agata Pietryszyk z Białegostoku - w kategorii “Praca z kadrą”, hm. Dariusz Nawrocki z Kętrzyna – w kategorii “Celem jest wychowanie”, pwd. Marcin Świderski z Warszawy – w kategorii “Aktywność obywatelska”. Nagrody zdobyli za wspieranie harcerstwa, efektywne zarządzanie majątkiem, pozyskiwanie środków i projektu “Prawdziwie zielona szkoła” dla osób niezrzeszonych w ZHP (hm. Janusz Błaszczyk), za prowadzenie drużyny, współtworzenie programów kursów liderów ZHP, tras na Wędrowniczej Watrze i Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej (pwd. Aleksandra Karwala), wspieranie i motywowanie drużynowych i kadry hufca w taki sposób, że liczebność harcerzy w Białymstoku wzrosła z 1200 do 1900 (hm. Agata Pietryszyk), za pozytywną siłę oddziaływania na dzieci i młodzież, wprowadzenie motywacyjnego systemu punktacji (hm. Dariusz Nawrocki), za kilkukrotne przygotowanie i realizację Rajdu "Szlakiem Tragedii i Chwały Anińsko-Wawerskiej" oraz "Wieczoru Pamięci w 75-tą rocznicę Zbrodni Wawerskiej" (pwd. Marcin Świderski). Nagrody, w postaci tabletów i laptopów, wręczali: hm. Teresa Hernik, Prezes Zarządu PFRON i była Naczelnik ZHP, Henryk Wujec – doradca Prezydenta Rzeczpospolitej ds. Społecznych, Ligia Krajewska – posłanka na Sejm, Jan Kulas – poseł na Sejm i Andrzej Kowalczys - pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gala Dnia Myśli Braterskiej obchodzona tradycyjnie 22 lutego, która połączona została z finałem plebiscytu instruktorskiego “Niezwyczajni” odbyła się pod hasłem przewodnim - RUCH. Do programu zaangażowano 22 artystów – tancerzy i muzyków, których występy były metaforą harcerskich działań w poszczególnych kategoriach. Towarzyszyły mu animacje, specjalnie zmontowane filmy pokazujące Gdańsk, ale też aktywność harcerską na wszelkich polach. Młodzi wykonawcy zaprezentowali: taniec klasyczny, quickstep, elektro, modern jazz, balet. Wystąpili: Jan Walszczyk, 733 Morska Drużyna Harcerska “Panta Rhei”, Reborn Studio, Enzym Studio, Marcin “Fala” Messengera, Grzegorz Szewczyk, Ewa Waśko, Krystian Szymanek, Joanna Sikorska, Jan Czerwiński i Paweł Mackiewicz. Galę poprowadzili Magdalena Karp i Marek Zajkowski. Na koniec Gali publiczność zauroczył występ małego harcerza, który od serca podziękował swojej drużynowej za wszystko, co robi dla niego i jego drużyny. Uroczystość była transmitowana na żywo na kanale Youtube telewizji internetowej ZHP360. Przed Galą instruktorzy i instruktorki podczas dwóch paneli dyskusyjnych mieli okazję porozmawiać z ekspertami i praktykami na temat wartości harcerzy na rynku pracy oraz stwarzania warunków dla harcerstwa w mieście na przykładzie Miasta Gdańska. Laureaci plebiscytu instruktorskiego ZHP “Niezwyczajni” za rok 2014  hm. Janusz Błaszczyk (Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań - Stare Miasto) Komendant Hufca Poznań – Stare Miasto. Jego aktywność inspiruje do własnego działania wielu instruktorów i harcerzy. Z  jego inicjatywy hufiec nawiązał porozumienie z  firmą samochodową, na mocy którego hufiec otrzymał na swój użytek własny samochód. Z  sukcesami pozyskuje dotacje na bieżące remonty w ośrodku harcerskim hufca. Jest inicjatorem projektu „Prawdziwie Zielona Szkoła“, w ramach którego organizowane są wycieczki szkolne dla osób niezrzeszonych w ZHP. Swoją codzienną pracą pokazuje, że można wszystko, jeśli się tylko tego chce. pwd. Aleksandra Karwala (Chorągiew Dolnośląska, Hufiec ZHP Świdnica) W 2014 roku założycielka i drużynowa drużyny harcerskiej. Zaangażowana w działania Zespołu Kadry Kształcącej i Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Współtwórczyni programu kursu przewodnikowskiego oraz trasy Wędrowniczej Watry. W 2014 roku była szefem trasy harcerskiej podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej. Stypendystka Programu „zDolny Śląsk”. Otwarta, radosna i świadoma potrzeb społeczeństwa. hm. Agata Pietryszyk (Chorągiew Białostocka, Hufiec Białystok) Komendantka Hufca ZHP Białystok. Pod jej przewodnictwem, dzięki jej rozmowom motywacyjnym i zaangażowaniu liczba członków hufca wzrosła z 1200 do 1900, a liczba instruktorów ze 100 do ponad 200 osób. Do hufca wracają też instruktorzy, którzy mieli przerwę w harcerskiej służbie. Zawsze służy pomocą i dobrą radą, jest dla drużynowych i instruktorów dostępna 24 godziny na dobę, zawsze zrobi wszystko, co w jej mocy by pomóc. Doskonale zna swoją kadrę, zawsze pełna zapału, energii, motywująca do działania siebie i innych, pracowita. Od zawsze zaangażowana w pracę z kadrą, w kształcenie młodych drużynowych, przybocznych, pracę z zespołami hufca i wspieranie namiestnictw. hm. Dariusz Nawrocki (Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Kętrzyn) Komendant Szczepu Watra w Hufcu Kętrzyn. Niezwykły człowiek, z ogromną siłą pozytywnego oddziaływania na dzieci i młodzież. Sam organizuje wszystkie działania szczepu, wykształcił świetną kadrę, nadzoruje kursy i szkolenia, pomaga w gromadzie zuchowej, uczestniczy w nocowaniach. Wprowadził w szczepie motywujący system punktacji – nagradza za wszystkie możliwe osiągnięcia: wyniki w nauce, patriotyczną postawę, dobre pomysły, zdjęcia, filmy, kronikę, wolontariat, współpracę z „Caritas” czy domem dziecka, a „leniom” odejmuje punkty- co okazało się „strzał w dziesiątkę", bo harcerze walczą jak lwy o każdy punkt. Pomaga również wielu rodzicom w trudnym borykaniu się z dojrzewającą młodzieżą, współpraca z nim daje natychmiastowy efekt wychowawczy- dzieci wracają do pionu i dostają dodatkowe zadania. pwd. Marcin Świderski (Chorągiew Stołeczna, Hufiec Warszawa Wawer) Komendant 147 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Błękitni” im. T. Sygietyńskiego. Realizuje przedsięwzięcia pielęgnujące harcerskie tradycje: służbę i pamięć o historii Polski. Co roku przygotowuje Rajd "Szlakiem Tragedii i Chwały Anińsko-Wawerskiej", który w 2014 roku odbył się po raz pięćdziesiąty i wzięło w nim udział 320 uczniów z wawerskich szkół. Organizuje również rocznicowe obchody dotyczące bohatera szczepu oraz koordynuje opiekę nad mogiłami w dzielnicy Warszawa Wawer. Przygotował także "Wieczór Pamięci w 75-tą rocznicę Zbrodni Wawerskiej", na którym gościli kombatanci oraz 150 gości. Mecenasem Gali jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Nagrody w plebiscycie ufundowali: Marszałek Sejmu RP, Prezes Rady Ministrów RP, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Gospodarzem Gali było Europejskie Centrum Solidarności. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta Gdańska.