zhp.pl

Start Aktualności ,,Metodyk! Kształcenie” – kurs dla kadry kształcącej drużynowych

,,Metodyk! Kształcenie” – kurs dla kadry kształcącej drużynowych

UDOSTĘPNIJ
, / 3344
,,Metodyk! Kształcenie” – kurs dla kadry kształcącej drużynowych

Centralna Szkoła Instruktorska i Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP zapraszają na kurs dla kadry kształcącej drużynowych “Metodyk! Kształcenie”.

„Metodyk!” jest projektem szkoleniowym, który pośrednio wspiera drużynowych zarówno na początku ich wychowawczej przygody, jak i w trakcie pełnienia funkcji. Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zakresie organizacji kursów dla drużynowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia zakłada przede wszystkim wzbogacenie warsztatu szkoleniowca, twórcze podejście do standardów kursowych, a także zwrócenie uwagi na wagę metody harcerskiej podczas kursów drużynowych.

Kurs adresowany jest do kadry kształcącej. Na kurs zapraszamy instruktorów, którzy ukończyli kurs kadry kształcącej i brali udział w organizacji przynajmniej jednego kursu drużynowych.

Termin: 27-29 listopada 2015 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 50 zł
Termin zgłoszeń: 31 października 2015 r. Rejestracja na stronie internetowej.
Kontakt: metodyk@zhp.net.pl lub pod numerem telefonu 661683591
Serdecznie zapraszamy!

PASSWORD RESET

Zaloguj się