zhp.pl

Start Aktualności List Naczelnego Kapelana ZHP

List Naczelnego Kapelana ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 2863
List Naczelnego Kapelana ZHP

Druhny i Druhowie!

8 kwietnia 2015 roku, w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem druha hm. Krzysztofa Budzińskiego – Zastępcy Naczelnika ZHP, w czasie rekolekcji dla kapelanów i duszpasterzy harcerskich w Poznaniu, zostałem powołany na Naczelnego Kapelana ZHP. To z pewnością zaszczytna funkcja w naszej organizacji i kolejne zadanie jakie stawiają przede władze kościelne i ZHP. Dziękuję bardzo za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby zadanie to wypełnić jak najlepiej potrafię. Wiem, że w trosce o wychowanie duchowe harcerzy w ZHP nie jestem sam, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy Braci Kapłanów – duszpasterzy i kapelanów ZHP, Instruktorów pracujących w Zespołach Wychowania Duchowego i Religijnego wszystkich jednostek ZHP oraz wszystkich Harcerzy i Harcerki wszak służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu jest zadaniem dla nas wszystkich noszących mundur ZHP. Liczę na otwartość i współpracę z władzami zarówno kościelnymi jak i ZHP na różnych poziomach. Zadania Kapelana Naczelnego określa Porozumienie zawarte 11 marca 2015 roku między ZHP a KEP dotyczące opieki duszpasterskiej sprawowanej przez kapelanów i duszpasterzy harcerskich wobec członków ZHP wyznania rzymskokatolickiego, Prawo i Statut ZHP.

Moi Drodzy, przed nami majowy weekend, w którym przeżywać będziemy Święto Flagi oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Nasz udział w uroczystościach kościelno – państwowych jest jakby obowiązkiem, niech będzie także wyrazem naszego patriotyzmu. Modlitwa za Ojczyznę w 224. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja niech nas jednoczy w trosce o Polskę, ale także o nasze małe ojczyzny w których jako harcerze działamy na co dzień.

W dniach 15 – 17 maja br., w Częstochowie, odbędzie się HARCERSKA PIELGRZYMKA ZHP NA JASNĄ GÓRĘ pod hasłem „wiernymi zawsze być” na którą was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła – uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują… choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy” – te słowa Świętego Papieża Jana Pawła II wygłoszone 4.  Czerwca 1979 roku właśnie na Jasnej Górze, niech będą dla nas dodatkową zachętą do udziału w tym jakże ważnym wydarzeniu w życiu każdego harcerza.

„Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w Sercu jego Matki i Królowej” /Św. Jan Paweł II/. Zgromadzimy się na Jasnej Górze, by wsłuchiwać się jak bije serce Harcerza Polaka, Harcerza Katolika, jak bije serce Związku Harcerstwa Polskiego.

Od wieków, najważniejszą rolą Jasnej Góry było ocalenie wiary i nadziei Polaków. Dzisiaj, gdy ataki wielu ludzi mają na celu osłabienie roli Boga w naszej harcerskiej działalności chcemy przy Maryi wyznać naszą wiarę i ją umacniać, by dawać świadectwo służby wynikającej z Przyrzeczenia Harcerskiego. Pomoże nam w tym bardzo atrakcyjny program pielgrzymki oraz przygotowana dla Instruktorów KonferencjaMiejsce Boga w harcerstwie”.

Jasna Góra to według słów świętego Papieża „konfesjonał i ołtarz narodu”, miejsce wiary i nawrócenia, miejsce wielkiego zawierzenia Maryi milionów pielgrzymów”. My także dokonamy naszego zawierzenia Matce Najświętszej i modlić się będziemy o harcerzy, za harcerzy i z harcerzami. Jeśli tylko macie dobrą wolę i możliwości przybywajcie by zdobyć Jasną Górę, a ci którzy pozostaną w swoich środowiskach jednoczcie się z nami w modlitwie. Na Jasną Górę zabieramy wszystkie sprawy Związku, służbę Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych, Wędrowników, Instruktorów i Seniorów, radości i problemy waszych harcerskich środowisk, oraz świętość rodzin w których wzrastacie w łaskach u Boga i Ludzi, by przez Niepokalane Serce Maryi powierzyć je Bogu. Nikt niech nie czuje się pominięty w modlitwie apelowej przed wizerunkiem Czarnej Madonny, w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a nade wszystko w intencjach Mszy św. sprawowanych w Bazylice Jasnogórskiej. Przez wstawiennictwo błogosławionego druha „Wicka” – Wincentego Stefana Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy chcemy wypraszać błogosławieństwo w życiu osobistym, rodzinnym i harcerskim każdego z nas.

 

Ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC

Kapelan Naczelny ZHP  

PASSWORD RESET

Zaloguj się