zhp.pl

Start Aktualności Lider + w Chorągwi Podkarpackiej

Lider + w Chorągwi Podkarpackiej

UDOSTĘPNIJ
, / 2725
Lider + w Chorągwi Podkarpackiej

W dniach 23-24 maja 2015 roku Chorągiew Podkarpacka szkoli się w ramach programu LIDER+. Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji.

Bycie liderem to nie stanowisko, ani funkcja. To rola, którą odpowiedzialnie podejmujemy nie tylko w harcerstwie, ale wobec ludzi, z którymi pracujemy w swoim środowisku zawodowym i w otoczeniu społecznym. Ta rola bardzo wiele od nas wymaga. Przede wszystkim wymaga rozwijania swoich umiejętności.

Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

  • efektywna komunikacja,
  • kierowanie ludźmi,
  • motywowanie,
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych
    w systemie pracy z kadrą.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP w kalendarzu szkoleń na rok 2015 zaplanowała serię 17 szkoleń przeznaczonych specjalnie dla komend chorągwi oraz instruktorów pracujących w zespołach na poziomie chorągwi. Każda z grup będzie mogła wziąć udział w I module programu LIDER+ „Kierowanie ludźmi w praktyce”, prowadzonym przez certyfikowanych trenerów programu w indywidualnie ustalonym terminie.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się