zhp.pl

Start Aktualności Konferencja harcmistrzowska już 8 sierpnia

Konferencja harcmistrzowska już 8 sierpnia

UDOSTĘPNIJ
, / 2412
Konferencja harcmistrzowska już 8 sierpnia

Wielkimi krokami zbliża się konferencja harcmistrzowska “HARCMISTRZ: LIDER, MENTOR, KREATOR RZECZYWISTOŚCI”. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem CSI ZHP i ChZKK “Quercus”. Odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia 2015 r. w Harcerskiej Bazie Obozowej w Gaju.

Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego rekomenduje konferencję instruktorom zdobywającym stopień harcmistrza jako jedną z form wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego, która jest niezbędna do realizacji próby.

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i wątpliwości na temat roli harcmistrza w naszej organizacji. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zadania, które harcmistrz realizuje będąc mistrzem i mentorem. Ważnym elementem jest też szukanie odpowiedzi na pytanie: jak harcmistrzowie w codziennym działaniu realizują ideę stopnia?

Na miejscu uczestnicy będą skupiać się na zagadnieniach dotyczących dojrzałości i świadomości harcmistrzów oraz funkcji, które pełnią w organizacji i poza nią. Zastanowią się też na ile współcześni harcmistrzowie dbają o swój rozwój. Nie zabraknie też odpowiedzi na pytania w jaki sposób oddziałują na otaczające środowisko, dzielą się swoim doświadczeniem, wskazują kierunki rozwoju organizacji i są wobec niej lojalni, a także, czy realizacja celów organizacji jest spójna z wartościami wyznawanymi przez harcmistrzów.

W trakcie konferencji jej uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedzi na pytania kluczowe:
1. Jaka jest droga współczesnego harcmistrza do mistrzostwa i dalsze rozwijanie się w mistrzostwie?
2. W jaki sposób harcmistrz wspiera procesy kształtowania kadry w organizacji, a w jaki sposób organizacja wspiera rozwój i aktywność harcmistrzów?
3. Czy współczesny harcmistrz aktywnie odpowiada na wyzwania stojące przed ZHP i środowiskiem swojego życia, jakie ma w tym zakresie możliwości i jak z nich korzysta?

Szczegółowe informacje na stronie www.kp.zhp.pl w zakładce “konferencja”.

PASSWORD RESET

Zaloguj się