zhp.pl

Start Aktualności Harcerska pamięć – KONKURS

Harcerska pamięć – KONKURS

UDOSTĘPNIJ
, / 3558
Harcerska pamięć – KONKURS

Druhny i Druhowie!

Redakcja „Czuwaj” zachęca harcerskie środowiska do udziału w konkursie „Harcerska pamięć”.

Ze względu na opóźnienie w dystrybucji ostatniego numeru „Czuwaj”, w którym była informacja o konkursie, termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 28 września br.

Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.


 

Regulamin konkursu
HARCERSKA PAMIĘĆ

1. Cele konkursu to: podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o ważnych wydarzeniach z historii oręża polskiego, rozwój postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, przyczynienie się do ochrony miejsc pamięci narodowej, rozwój współpracy jednostek harcerskich ze środowiskami kombatanckimi oraz zwiększenie wśród dzieci i młodzieży szacunku do kombatantów i ich dokonań, zebranie i popularyzowanie dobrych praktyk, pomysłów i dokonań środowisk harcerskich w zakresie wychowania patriotycznego i historycznego, ochrony miejsc pamięci narodowej oraz współpracy z kombatantami.

2. Udział w konkursie może wziąć każda jednostka harcerska prowadząca działania zbieżne z celami konkursu.

3. Aby wziąć udział w konkursie, jednostka musi przesłać do 28 września 2015 r. materiały konkursowe w postaci elektronicznej pod adresem: czuwaj@zhp.pl.

4. Materiały konkursowe powinny zawierać:
a) opis prowadzonych działań (w czasie ostatnich 5 lat) o objętości 2-5 stron
b) zdjęcia, skany itp. dokumentujące prowadzone działania – maksimum 15 plików
c) informacje adresowe zgłaszanej jednostki harcerskiej
d) informacje kontaktowe (e-mail, telefon) do osoby przygotowującej materiały konkursowe.

5. W konkursie przewidziane są minimum trzy główne nagrody oraz nieograniczona liczba wyróżnień. Jury ma prawo dokonać swobodnego podziału nagród i wyróżnień. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

6. Uczestnicy otrzymają informację o wynikach konkursu do 30 września 2015 r.

7. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Mogą być wykorzystane przez organizatora konkursu w celu upowszechniania, w szczególności w celu publikacji w katalogu pokonkursowym.

8. Koszty przygotowania i przesłania materiałów konkursowych ponosi zgłaszający.

9. Nadesłanie materiałów konkursowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się