zhp.pl

Start Aktualności Ćwiczenia „Kwarantanna 2015” w Chorągwi Śląskiej

Ćwiczenia „Kwarantanna 2015” w Chorągwi Śląskiej

UDOSTĘPNIJ
, / 2074

W miniony piątek w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyły się ćwiczenia “Kwarantanna 2015”. Ośrodek był jednym z kilku miejsc, w województwie śląskim, wytypowanych przez Wojewodę Śląskiego jako miejsce, w którym te ćwiczenia się odbywały. 

W zorganizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki ćwiczeniu, pod przewodnictwem wojewody śląskiego Piotra Litwy, wzięli udział samorządowcy kilkunastu miast i powiatów województwa śląskiego, pracownicy sanepidu, policja, straż pożarna, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, zarządcy, właściciele i administratorzy obiektów kwarantannowych oraz przewoźnicy realizujący transport do miejsc kwarantanny, a także urzędnicy kilku wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procedury postępowania z osobą podejrzaną o zarażenie wirusem Ebola sprawdzono już w listopadzie ubiegłego roku podczas ćwiczeń pod nazwą „Wirus 2014”. Scenariusz ćwiczenia „Kwarantanna 2015”, które jest kontynuacją ćwiczenia „Wirus 2014”, zakładał, że trzytygodniowej kwarantannie zostanie poddanych kilkadziesiąt osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie wirusem Ebola . To urzędnicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i pracownicy pogotowia ratunkowego, którzy udzielali pierwszej pomocy klientowi BOK mającemu objawy świadczące o zarażeniu wirusem gorączki krwotocznej, który niedawno wrócił z kraju, gdzie wirus ten występuje.

Osoby podejrzane o zakażenie zostały zgromadzone w specjalnej zamkniętej strefie, a następnie poddane dekontaminacji. Potem przeszły do wyznaczonych środków transportu, którymi udały się do trzech miejsc odbywania kwarantanny – w Chorzowie, Raciborzu i Częstochowie.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie i weryfikacja wybranych elementów Wojewódzkiego Planu Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii dla Województwa Śląskiego, w tym zwłaszcza dotyczących kwarantanny osób, które były narażone na zakażenie oraz sprawdzenie sprawności służb, inspekcji i instytucji współdziałających podczas prowadzonych ćwiczeń.

Podczas ćwiczeń oceniane były następujące procedury: zwołanie i praca Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, doręczenie decyzji administracyjnej o skierowaniu personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii, doręczenie decyzji administracyjnej o nałożeniu obowiązku poddania się kwarantannie, nadzór nad warunkami przejścia do miejsc dekontaminacji osób skierowanych do kwarantanny, organizacja i nadzór nad warunkami dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia, z których korzystały osoby podejrzane o kontakt z wirusem, dostarczenie ubrań podekontaminacyjnych do miejsca, w którym będzie przeprowadzana dekontaminacja, przekazanie odzieży ochronnej przeznaczonej dla kierowców transportujących osoby do miejsc kwarantanny, szkolenie kierowcy transportującego osoby do miejsc kwarantanny pod kątem BHP, transport (w asyście policji) osób skierowanych do miejsc kwarantanny, dekontaminacja środka transportu przewożącego osoby do kwarantanny, uruchomienie miejsc w obiektach wytypowanych na obiekty kwarantannowe, oznakowanie obiektu kwarantannowego, postępowanie personelu medycznego w zakresie nadzoru medycznego nad osobami poddanymi kwarantannie, udzielenie wsparcia psychologicznego osobom odizolowanym, zapewnienie bezpieczeństwa obiektu kwarantannowego i uwzględnienie praw obywatelskich osób skierowanych do kwarantanny.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się