zhp.pl

Start Aktualności Ekonomia jest kobietą – weź udział w projekcie

Ekonomia jest kobietą – weź udział w projekcie

UDOSTĘPNIJ
, / 6946
Ekonomia jest kobietą – weź udział w projekcie

W dniach 24-25 stycznia, w siedzibie Głównej Kwatery w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu projektowego Ekonomia jest kobietą.

Projekt “Ekonomia jest kobietą” skierowany jest przede wszystkim do dziewczyn i kobiet. Idea projektu powstała dzięki skautkom z GS USA (Girls Scout of the USA), które razem z MetLife Foundation realizowały u siebie program o nazwie Financial Empowerment of Girls. Bazując na sukcesie tego programu w Ameryce, postanowiły uczynić go projektem globalnym, inspirując skautki i instruktorki z wybranych krajów świata do poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą ekonomią. Na podstawie ich doświadczeń, a także naszej analizy sytuacji i potrzeb w Polsce, powstał projekt „Ekonomia jest kobietą”.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy zostały opracowane scenariusze dla każdego pionu wiekowego, a także trenerek i ekspertek z całej Polski. W związku z tym zapraszamy gromady i drużyny, harcerzy i harcerki, do realizacji propozycji programowej Ekonomia jest kobietą, której głównym celem jest wychowanie ekonomiczne oparte na takich wartościach jak świadomość, odpowiedzialność i wiara we własne możliwości.

Propozycja realizowana jest w obrębie czterech głównych obszarów tematycznych: Świadoma konsumpcja, Filantropia, Zarządzanie pieniędzmi oraz Moja przyszłość ekonomiczna. Przeprowadzenie zbiórki oraz realizacja jednego z zadań zaproponowanych w scenariuszu umożliwia zdobycie bezpłatnej plakietki. Więcej informacji na stronie internetowej www.ekonomiajestkobieta.zhp.pl oraz facebook.com/ekonomiajestkobieta.

PASSWORD RESET

Zaloguj się