zhp.pl

Start Aktualności Rekrutacja uzupełniająca do Zespołu Projektu Jamboree 2023

Rekrutacja uzupełniająca do Zespołu Projektu Jamboree 2023

UDOSTĘPNIJ
, / 911

Z dniem 19 grudnia 2014 r. otwieramy rekrutację uzupełniającą do grupy roboczej ICT Zespołu Projektu Jamboree 2023.

Poszukujemy:

  • osób z doświadczeniem w IT
  • studentów informatyki
  • wszystkich pasjonatów nowych technologii

 

Więcej informacji można znaleźć w szczegółowym informatorze.

 

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 15 stycznia 2015 r. i powinna zawierać:
1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP oraz stopniem instruktorskim;
2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja;
Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres j23@zhp.net.pl, z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Przewiduje się zakończenie wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacyjnym nie później 
niż w połowie lutego 2015 r. Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać w 
rozmowie z hm. Karolem Gzylem, członkiem Głównej Kwatery ZHP (tel. +48 693 410 565).
Podstawowe informacje o kandydaturze ZHP do organizacji Światowego Jamboree Skautowego zawarte są w albumie dostępnym w internecie pod skróconym adresem http://goo.gl/8xswZO.
Michał Kacprowicz
Szef grupy roboczej Komunikacja i Promocja
Zespół Projektu Jamboree 2023

PASSWORD RESET

Zaloguj się