zhp.pl

Start Aktualności Oświadczenie – Dlaczego zaprotestowaliśmy?

Oświadczenie – Dlaczego zaprotestowaliśmy?

UDOSTĘPNIJ
, / 1080

W ostatnich dniach w serwisie YouTube pojawił się teledysk grupy Revlovers pt. „Copacabana”, w którym użyto znaków, symboli i mundurów Związku Harcerstwa Polskiego oraz światowych organizacji skautowych, do których ochrony jesteśmy zobowiązani. Przedmioty te zostały użyte bez wiedzy i zgody Głównej Kwatery ZHP (zarządu ZHP) oraz harcerskich komend.

    

Związek Harcerstwa Polskiego wystąpił do wydawcy MyMusic oraz do zespołu muzycznego Revlovers z wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania teledysku, który w naszej ocenie w sposób niezgodny z prawem wykorzystuje nasze symbole.

    

Sednem problemu jest właśnie wykorzystanie znaków towarowych ZHP, symboliki oraz munduru harcerskiego bez wiedzy i zgody naszej organizacji. Idąc tokiem rozumowania wydawcy oraz zespołu, można sobie wyobrazić, w imię nieskrępowanej wolności wypowiedzi, wykorzystanie choćby mundurów wojskowych, czy też mundurów służb działających na terenie RP, co nie może się odbywać bez wiedzy oraz zgody podmiotów posługujących się takimi mundurami. Takiego samego szacunku do swojego munduru wymaga ZHP.

     

Dzisiejsze harcerstwo znacząco odbiega od obrazu przedstawionego w teledysku „Copacabana”.

     

Harcerstwo jest ruchem wychowawczym, który opiera się na przyjaźni, pracy nad sobą i służbie na rzecz drugiego człowieka. Podstawową relacją pomiędzy członkami ZHP jest braterstwo. Wychowujemy przez przykład instruktorów i przez działanie. Zapewniamy bezpieczeństwo harcerzom. Tworzymy lepszy świat – bo taka jest dewiza skautingu. Program ZHP jest nastawiony na kreatywność, innowację i  różnorodność. W nowoczesnym i dostosowanym programie wychowawczym staramy się odpowiadać na problemy dzisiejszego świata.

    

ZHP to organizacja wychowawcza, której wolontariusze i instruktorzy dokładają wszelkich starań, by wychować mądrych, myślących, odpowiedzialnych i tolerancyjnych obywateli. ZHP deklaruje przestrzeganie zasady równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. ZHP jest przeciwnikiem jakichkolwiek manifestacji seksualnych w sferze publicznej.

    

W ocenie ZHP, próba wywołania przez wydawcę oraz zespół Revlovers dyskusji dotyczącej kwestii światopoglądowych jest działaniem obliczonym na zdobycie rozgłosu. Jednocześnie, w ten sposób podejmuje się próbę odwrócenia uwagi od rzeczywistych powodów, dla których ZHP zdecydował się zareagować na emisję teledysku pt. „Copacabana”, które wiążą się z wykorzystaniem znaków, symboli oraz mundurów ZHP bez naszej wiedzy i zgody.

 

Główna Kwatera ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się