zhp.pl

Start Aktualności Cała Polska czyta KAMIENIE NA SZANIEC

Cała Polska czyta KAMIENIE NA SZANIEC

UDOSTĘPNIJ
, / 1158

Na fali kontrowersji wokół film "Kamienie na szaniec" obok licznych inicjatyw dotyczących samego filmu, powstała niezwykła akcja społeczna "Cała Polska czyta "Kamienie na szaniec"". W ciągu zaledwie kilku dni akcja dotarła za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook do ponad 25 tysięcy internautów, zachęcając ich do przeczytania książki Aleksandra Kamińskiego, "Kamienie na szaniec".

   

Niezależnie od kontrowersji jakie film wzbudził w wielu, również harcerskich środowiskach, cenne jest to, że zapoczątkował on dyskusję o historii Szarych Szeregów. Jednak mało którzy z uczestników tej dyskusji zachęcali do poznania tej historii z kart książki Aleksandra Kamińskiego, człowieka który znał "Alka", "Rudego" i "Zośkę" osobiście i wspólnie z nimi przeżywał zarówno chwilę wzniosłe jak i tragiczne. Dlatego też postanowiłem zapoczątkować akcję, której celem byłoby zachęcenie do przeczytania książki.

  

Ta początkowo lokalna inicjatywa, błyskawicznie spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko wewnątrz całego Związku Harcerstwa Polskiego, ale również wśród członków innych organizacji harcerskich oraz osób nie zrzeszonych w organizacjach harcerskich.

  
Książka Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec", to opowieść o braterstwie, przyjaźni i służbie grupy młodych harcerzy działających w Szarych Szeregach w okupowanej Warszawie. Jej pierwsze wydanie miało miejsce jeszcze w trakcie II wojny światowej, a jej kolportaż odbywał się z narażeniem życia. Akcja książki skupia się głównie na losach trzech przyjaciołach: Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek", Jana Bytnara ps. "Rudy" i Tadeusza Zawadzkiego ps. "Zośka". Sam autor o swojej książce mówi że jest to: "Opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć".

  

Akcja została objęta patronatem honorowym Naczelnika ZHP, hm. Małgorzaty Sinicy oraz Przewodniczącej ZHR, hm. Ewy Borkowskiej – Pastwy.

  
Zachęcamy do przyłączenia się do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/487286601393917/?fref=ts, a tkaże organizacji akcji w swoich środowiskach.

  

hm. Cezary Przęczek
Hufiec ZHP Tarnów

organizator akcji
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się