zhp.pl

Start Aktualności Zamów bezpłatne poradniki do pracy z uczniem zdolnym!

Zamów bezpłatne poradniki do pracy z uczniem zdolnym!

UDOSTĘPNIJ
, / 1041

Informujemy, że w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, można bezpłatnie zamówić poradniki do pracy z uczniem zdolnym:

 

1.    „Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela” Autorki: Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina

 

2.     „Jak pomagać uczniom rozwijać ich uzdolnienia informatyczne?”

Autorki: Anna Kijo, Hanna Stachera, Justyna Wilińska
 

3.     „Poradnik dla nauczycieli. Praca z uczniem zdolnym na przedmiocie wiedza o społeczeństwie. Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie" Autorki: Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź

 

4.     „Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii”
Autorka: Małgorzata Machałek, współpraca: Jarosław Usowicz

 

5.    „Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych” Autorka: Teresa Kosyra-Cieślak 
 

6.     „Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.” Autorzy: Urszula Grygier, Beata Jancarz- Łanczkowska, Krzysztof Piotrowski

 

7.    „Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli”
Autorzy: Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Głowacz, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba, współpraca; Daniela Maj

 

8.    „Rozwijanie zdolności językowych w szkole”
Autorki: Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc

 

Elektroniczne formularze do zamawiania poradników znajdują się pod adresem http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:jak-pracowa-z-uczniem-zdolnym-zapraszamy-do-zamawiania-poradnikow-z-zakresu-pracy-z-uczniem-zdolnym&catid=120:efs-uczen-zdolny-aktualnoci&Itemid=1353&Itemid=1353

 

Zachęcamy także wszystkie chorągwie, hufce, drużyny do przystępowania do sieci Miejsc Odkrywania Talentów! 

 

Więcej informacji www. ore.edu.pl/odkrywamytalenty oraz w liście skierowanym do komendantów chorągwi.

 

Aleksandra Joniec-Kur
Ośrodek Rozwoju Edukacji

PASSWORD RESET

Zaloguj się