zhp.pl

Start Aktualności W Sejmie o harcerstwie

W Sejmie o harcerstwie

UDOSTĘPNIJ
, / 852

W czwartek 21 marca 2013 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, w trakcie którego rozmawiano na temat poselskiego projektu ustawy o harcerstwie.

    

W spotkaniu obok parlamentarzystów wchodzących w skład zespołu i przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federacji Skautingu Europejskiego oraz Stowarzyszenia Harcerskiego. ZHP był reprezentowany przez naczelnika ZHP hm. Małgorzatę Sinicę, przewodniczącego Naczelnego Sądu Harcerskiego hm. Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca oraz członków Głównej Kwatery: zastępcę naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzińskiego, skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego i komisarza zagranicznego hm. Rafała Bednarczyka.

    

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa przedłożył do konsultacji organizacjom harcerskim roboczy projekt ustawy opisującej działalność harcerską, wprowadzającej ochronę symboli ruchu, określającej tryb rejestracji organizacji harcerskich, ich subwencjonowanie oraz zmieniającej przepisy innych ustaw, w taki sposób, aby ułatwić prowadzenie działalności wychowawczej z wykorzystaniem tradycyjnych i charakterystycznych dla harcerstwa środków.

    

Następne spotkanie, w trakcie którego organizacje odniosą się do przygotowanego projektu, zaplanowano na 17 kwietnia 2013 r.

   

hm. Karol Gzyl
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się