zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie ws. otoczenia prawnego harcerstwa

Spotkanie ws. otoczenia prawnego harcerstwa

UDOSTĘPNIJ
, / 663

W Warszawie, 10 listopada 2013 r., w przededniu Święta Niepodległości, miało miejsce robocze spotkanie krajowych organizacji harcerskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele statutowych władz Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego i Royal Rangers Polska. Przedmiotem spotkania była ocena stanu otoczenia prawnego funkcjonowania harcerstwa w Polsce oraz ustalenie sposobu dalszych wspólnych działań na rzecz koniecznych zmian w tym zakresie. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy, w tym w relacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz w rozwiązywaniu problemów ważnych dla całego ruchu harcerskiego.

hm. Lucjan Brudzyński
skarbnik ZHP
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się