zhp.pl

Start Aktualności Na Zlocie Kadry myślenie lateralne

Na Zlocie Kadry myślenie lateralne

UDOSTĘPNIJ
, / 837

W Leśnej Hucie trwa Zlot Kadry ZHP. 16 sierpnia Zlot Drużynowych uczestniczył w grze wyczynowo-strategicznej, a uczestnicy LAS brali udział w warsztatach – m.in. z zarządzania czasem i myślenia lateralnego. Zlot Kadry Wspierającej, czyli menedżerowie hufców w osobach komendantów i skarbników dowiadywali się, jak projektować politykę finansową i gospodarczą hufców.
 
Harcerską Bazę Obozową Leśna Huta odwiedził Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta RP, który wziął udział w odbywającym się tego dnia spotkaniu Głównej Kwatery ZHP z komendantami chorągwi.
      

phm. Marta Bednarska
instruktorka ds. promocji i informacji Zlotu Kadry
współpracowniczka Wydziału Promocji GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się