zhp.pl

Start Aktualności Stołeczni harcerze powiedzieli: stop przemocy wobec kobiet

Stołeczni harcerze powiedzieli: stop przemocy wobec kobiet

UDOSTĘPNIJ
, / 747

W Warszawie 19 maja zakończyła się konferencja "Stop przemocy wobec kobiet – zostań ambasadorem kampanii". Uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach globalnej akcji WAGGGS "Stop the violence. Speak out for girls' rights".

Konferencja została zorganizowana przez Chorągiew Stołeczną ZHP wspólnie ze stowarzyszeniem Niebieska Linia, fundacją La Strada i Komendą Główną Straży Granicznej.
Wanda Paszkiewicz, współzałożycielka Niebieskiej Linii omówiła kwestię źródeł przemocy. Jednym z gości konferencji była hm. Inga Rusin, komisarka zagraniczna ZHP, która wyjaśniła powody, dla których organizowanie kampanii takich jak "Stop the violence" jest istotne w ruchu guidingowym. Ważny temat handlu ludźmi i nielegalnego przekraczania granic został przybliżony przez kpt. SG hm. Macieja Pietraszczyka, który spojrzał na kwestię nierespektowania praw kobiet z formalnego punktu widzenia.

Istotną część konferencji stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy poznali metody rozmawiania z ofiarami przemocy, jak również radzenia sobie w sytuacjach mogących być symptomami wykorzystania siły wobec słabszych.

Przemoc wobec dziewcząt i kobiet nie jest zjawiskiem występującym wyłącznie w jednym kraju czy kulturze. To szeroko pojęty problem naruszania ludzkich praw, mający miejsce na całym świecie. Jednak to dziewczęta i młode kobiety są szczególnie narażone na przemoc. Ma ona miejsce zarówno w zaciszu domowym jak i przestrzeni publicznej. Może przybierać różne formy – przemoc na randce, bolesne tradycyjne obrzędy okaleczania żeńskich narządów płciowych czy agresja w sytuacjach konfliktowych. Przemoc wobec dziewcząt ma skutki nie tylko fizyczne – osłabia pewność siebie i obniża poczucie własnej godności. Zobacz tutaj. 

phm. Wojtek Puchacz
pełnomocnik Komendanta Chorągwi Stołecznej ds. zagranicznych
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się