zhp.pl

Start Aktualności Oferta MultiBanku dla hufców

Oferta MultiBanku dla hufców

UDOSTĘPNIJ
, / 962

MultiBank, bank detaliczny Grupy BRE, przedstawia ofertę rachunku bankowego dedykowaną hufcom ZHP. Oferta powstawała na drodze konsultacji w celu dostosowania jej do potrzeb i możliwości lokalnych jednostek ZHP. 

Pobierz >>> Oferta MultiBanku dla hufców

W ramach proponowanej umowy hufiec otrzyma m.in. wsparcie doradcy w placówkach w zakresie bieżącego zarządzania finansami, możliwość dokonywania bezpłatnych przelewów na inne konta w MultiBanku oraz korzystania  z ponad 4 400 bezpłatnych bankomatów i ponad 220 wpłatomatów. Dodatkowo możliwa jest  wieloosobowa autoryzacja przelewów oraz negocjowanie oprocentowania lokat.

Aby założyć rachunek, należy udać się do dowolnej placówki Multibanku na terenie całego kraju z następującymi dokumentami:
– wypis z KRS chorągwi, w którym hufiec jest wykazany jako oddział chorągwi,
– pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej hufiec do założenia, dysponowania i zamykania rachunku bankowego (ew. również do ustanowienia dalszych pełnomocników do rachunku),
– dokument tożsamości osoby działającej w imieniu hufca,
– postanowienia o nadaniu numerów REGON i NIP, jeżeli hufiec posługuje się innym numerem NIP i innym numerem REGON (np. 14-cyfrowym) niż chorągiew.

Oferta bankowa stanowi kolejny element szerokiej współpracy pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego a BRE Bankiem SA

hm. Lucjan Brudzyński
skarbnik ZHP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się